Connect with us

การเมือง

หนุนเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ สอดรับ EEC ..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ในฐานะ ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนฯ

วันนี้ (6 มิ.ย.65 ) ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบังในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ (อสมมาตร) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนฯ นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และผู้บริหารเทศบาล ร่วมประชุม


เนื่องด้วยมีคำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนบริการสารารณะ กิจกรรมสาธารณะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ (อสมมาตร) ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง ในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ (อสมมาตร) เพื่อทำงานขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจการจัดทำบริการสาธารณะของเทสบาลนครแหลมฉบัง


โดยคณะทำงานขับเคลื่อนมีหน้าที่และอำนาจ ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง กำหนดหน้าที่ และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง ซึ่งจัดทำโดยเทศบาลนครแหลมฉบัง ทั้งนี้ยังต้องจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาและข้อเสนอแนะ สรุปความคิดเห็นของประชาชนใขเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาต่อไป

รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ และ นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนฯ

รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนฯ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะทำงานของคณะกรรมการกระจายอำนาจ เพื่อวางกรอบการทำงาน ขับเคลื่อนให้เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งจากความเห็นของกรรมาธิการที่สภาผู้แทนราษฎรลงความเห็นว่า เทศบาลนครแหลมฉบังเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นเมืองพิเศษ เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ EEC ซึ่งขั้นแรกเทศบาลต้องยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ เพื่อให้แหลมฉบังมีการปกครองแบบเมืองพัทยา มีกฎหมายเป็นของตัวเอง ทั้งนี้ทางเลขา EEC ชี้แจงว่า พรบ. EEC พร้อมเปิดโอกาสให้กับนครแหลมฉบัง ยกระดับขึ้นเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ขั้นตอนต่อไปทางคณะกรรมการต้องร่วมหารือกับเทศบาลนครแหลมฉบังว่าจะทำอะไรให้พิเศษ หรือมีโครงการพิเศษ กิจกรรมที่ไปสอดรับกับยุทธศาสตร์ของ EEC สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และอยู่ในขอบเขตที่เทศบาลนครแหลมฉบังจะทำได้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป

สำหรับการเป็นเมืองพิเศษ แบบพัทยา คงไม่ใช่เร็วๆนี้ เพราะการเสนอกฎหมายเข้าไปในสภาต้องใช้เวลาพอสมควร อีกทั้งรัฐบาลชุดนี้ใกล้หมดวาระแล้ว ทางคณะทำงานจึงเห็นว่ายังไม่เสนอเข้าไป แต่หากว่าเป็นเมืองพิเศษเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ที่แตกต่างจากการปกครองในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทย หากทำได้ จะเป็นที่แห่งของประเทศไทย ที่เป็นเมืองเก่าแล้วที่นำมารีโนเวทใหม่ อาจจะเกิดขึ้นได้ ในเร็วๆ นี้น่าจะภายในปีนี้ ถ้าทำคณะทำงานได้ทำงานตามแผนที่วางไว้และไม่มีปัญหาอื่นๆ คงได้รับข่าวดีอย่างแน่นอน รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา กล่าวทิ้งท้าย

โต  บางแค …………. เรียบเรียง /  จารุ  สุขศรี  ( โอ๋  เจ็ดสี ) …………รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น6 วัน ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น6 วัน ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น1 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว1 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.