Connect with us

ข่าวเด่น

“รมว.สุริยะ”บุกชลบุรี.. ลุยส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี

                        เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 จังหวัดชลบุรี และเยี่ยมชมกิจกรรมเสริมสร้างวิถีเศรษฐกิจฐานรากสู่การดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี นำโดยนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

                           นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อเยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นสถานที่บรรยายและฝึกอบรมกิจกรรมภายใต้โครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จากนั้นเยี่ยมชมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมโครงการเกษตรอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ก้าวไกลอย่างเข้มแข็ง ภายใต้การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวิถีเศรษฐกิจฐานรากสู่การดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมวิถีใหม่ โดยมีนางสาวศลิษา ศัลยกำธร ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอิ้อง แนะนำพร้อมบรรยายสรุปศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และบรรยายถึง”มาบเอื้องโมเดล” ใน concept: “โคก หนอง นา และ บวร” เพื่อปรับใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9

                         นายภัครธรณ์ เทียไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองชายทะเลตะวันออกที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุด จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เพชรน้ำเอกแห่งบูรพาทิศ” จากเมืองท่าค้าขายคึกคักในอดีต พัฒนาสู่เมืองเกษตร เมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่องเที่ยว ปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขานรับนโยบายรัฐบาล ร่วมปรับเปลื่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู้เศรษฐกิจอุตสหากรรม เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ทำการเกษตร 1,228,692 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.06 ของพื้นที่จังหวัด มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 4,875 โรงงาน มีแรงงานภาคอุตสาหกรรมจำนวนทั้งสิ้น 291,171 คน มีเงินลงทุนจำนวน 867,880.16 ล้านบาท

      สำหรับการเสริมสร้างวิถีเศรษฐกิจฐานรากสู่การดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมนำมาพัฒนาในพื้นที่นี้เป็นรูปแบบที่สามารถนำไปขยายผลให้กับชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัดชลบุรีให้สามารถยกระดับโครงการสร้างเศรษฐกิจพื้นที่ได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป

       นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสหากรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เริ่มดำเนินภารกิจ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในไทย โดยในปีนี้ กรมส่งเสริมอุตสหากรรม ได้ปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและหน่วยงาน โดยให้จัดตั้ง กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมทั้งยกระดับและปรับบทบาทของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 ศูนย์ทั่วประเทศ เป็นศูนย์การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และริเริ่มโครงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมรูแบบใหม่หลายโครงการ ที่เน้นการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับสิ้นค้าเกษตร ตั้งแต่การสร้างนักธุรกิจเกษตร การเพิ่มผลผลิตการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล การยกระดับการแปรรูป มาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการนำพี่น้องผู้ประกอบการ เข้าสู่ช่องทางการจำหน่าย และการทำตลาดสมัยใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้วประเทศ ตามนโยบายและข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

        สำหรับการจัดงาน “เกษตรอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ภายใต้การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวิถีเศรษฐกิจฐานรากสู่การดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวันนึ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างของการต่อยอดการพัฒนาภาคเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมด้วยกลไกลการพัฒนาด้วยองค์ความรู้ของเกษตรอุตสาหกรรม ตั้งแต่การพัฒนาเกษตรไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม การนำเสนอธุรกิจการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเครื่องจักรมาตรฐาน การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของผู้ซื้อ ตลอดจนการทำตลาดแนวใหม่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น และแนวทางการพัฒนาที่องค์กรอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อการต่อยอด และขยายผลการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทย อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ปริญญา เทศสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี …………………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น6 วัน ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น6 วัน ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น1 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว1 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.