Connect with us

ข่าวเด่น

มทร.ตะวันออก จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 44 พรรษา ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


วันนี้ 2 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน และ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ร่วมกันประกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 44 พรรษา ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ลงนามถวายพระพร


กิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม กล่าวถวายราชสดุดี และร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามหน้าที่พลเมืองที่ดี ในบริบทสถาบันอุดมศึกษาไทย

โต บางแค ……… เรียบเรียง / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ตะวันออก…………. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.