Connect with us

สังคมทั่วทิศ

มทร.ตะวันออก จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย”

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสมาคมศิษย์เก่าบางพระ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน )

     ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสมาคมศิษย์เก่าบางพระ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565

 โดยกิจกรรมภายในงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ทาง มทร.ตะวันออก ได้จัดให้มีพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ บุคคลทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ รางวัลบุคลากรดีเด่น และ นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมกับได้จัดให้มีกิจกรรม สารสัมพันธ์ วันบางพระ  โดยมีการมอบพวงมาลัยดอกไม้ให้แก่คณาจารย์อาวุโส 

 นอกจากนี้ ยังจัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดเครื่องดนตรีไทย ที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีพุทธศักราช 2542 นำมาจัดแสดงนิทรรศการ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  “เอกอัครราชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทยและวิสิทธิ์ศิลปิน” ในกิจกรรมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ให้ผู้เข้ามาร่วมงาน ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรีไทย  ในวันอันเป็นมงคลนี้ อีกด้วย

โต บางแค………… เรียบเรียง / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ตะวันออก ………….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.