Connect with us

พระเครื่องภูธร

พระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

***หากจะกล่าวถึงพระสมเด็จ ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังสี ท่านสร้าง จะไม่กล่าวถึง “สมเด็จบางขุนพรหม”เห็นจะไม่ได้ เพราะความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีไม่แพ้พระสมเด็จวัดระฆังเลยทีเดียว***ประวัติวัดบางขุนพรห (วัดใหม่อมตรส) เดิมทีวัดบางขุนพรหม หรือ วัดใหม่อมตรส สร้างขึ้นสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2321 แต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้างวัด ซึ่งต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างถนนผ่านกลางวัดบางขุนพรหม นับจากนั้นมาวัดบางขุนพรหมจึงกลายเป็น 2 วัด คือ วัดบางขุนพรหมนอก(วัดใหม่อมตรส) และ วัดบางขุนพรหมใน(วัดอินทรวิหาร)โดยมีถนนเป็นเส้นแบ่งแยกวัดทั้งสอง

***วัดบางขุนพรหมมีอาณาเขตกว้างขวาง ตั้งอยู่ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทิศตะวันตกของวัดติดแม่น้ำเจ้าพระยา ทางทิศเหนือติดคลองเทเวศร์ ทิศตะวันออกติดบ้านพานบ้านหล่อพระนคร ***เดิมทีวัดบางขุนพรหมมีชื่อว่า วัดวรามะตาราม แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดอำมาตยรส หรือ วัดอมฤตยรส โดยพบหลักฐาน ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ลงวันที่ 15 สิงหาคม รศ.120 ตรงกับปี พ.ศ.2444 ชื่อ พระอธิการเทศ เป็นสมภาร และ ปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่อีกครั้งเป็นชื่อ วัดใหม่อมตรส*** วัดบางขุนพรหม(วัดใหม่อมตรส)เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นราชธานี ผ่านกาลเวลามาหลายปี วัดมีการเสียหายและเสื่อมโทรมลงมาก ปีพ.ศ. 2321 มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งแรก และ ปีพ.ศ.2411 จึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งที่สอง โดยมี เสมียนตราด้วง ต้นสกุล (ธนโกเศศ) ได้ทำการบรูณะวัดบางขุนพรหม(วัดใหม่อมตรส) และปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ไว้เพื่อเป็นมหากุศล และเป็นพระเจดีย์ประจำตระกูล ตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น โดยได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นสององค์ องค์ใหญ่เพื่อบรรจุพระพิมพ์ต่างๆ ตามโบราณคติธรรมเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และสร้างเจดีย์องค์เล็กเพื่อบรรจุอัฐิธาตุ บรรพบุรุษ โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2413 จึงแล้วเสร็จ

*** จากนั้น เสมียนตราด้วง จึงได้กราบขออนุญาต สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ในการสร้างพระสมเด็จ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างมหาบุญกุศลแห่งวงศ์ตระกูล ท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) จึงได้อนุญาตให้สร้างพระสมเด็จบางขุนพรหม และมอบผงวิเศษที่ใช้ในการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังของท่านให้ส่วนหนึ่งประมาณครึ่งบาตรพระ เพื่อเป็นมวลสารในการสร้างพระบางขุนพรหม และทุกครั้งที่ตำผงพุทธคุณในครกเพื่อผสมมวลสาร ท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) จะโรยผงวิเศษของท่านลงในครกด้วยตัวท่านเองจนกระทั้งเสร็จพิธี เมื่อเสมียนตราด้วง ได้ผงวิเศษจากท่านสมเด็จพุฒาจารย์(โต) แล้ว จึงได้นำผงพุทธคุณมาผสมปูนเปลือกหอย เพื่อให้ปูนเปลือกหอยเป็นตัวผสานเนื้อพระให้ยึดติดกันเป็นองค์พระ เพื่อจะได้นำไปกดลงในแม่พิมพ์พระ พระจะได้ไม่แตกหักง่าย***พระสมเด็จกรุวัดบางขุนพรหม เท่าที่พบมีทั้งหมด 10 แม่พิมพ์ 1.พิมพ์ใหญ่ 2.พิมพ์ทรงเจดีย์ 3.พิมพ์เกศบัวตูม 4.พิมพ์ฐานแซม 5.พิมพ์ปรกโพธิ์  6.พิมพ์ฐานคู่ 7. พิมพ์สังฆาฏิ 8. พิมพ์เส้นด้าย 9. พิมพ์อกครุฑ 10. พิมพ์ไสยยาสน์

*** พระสมเด็จบางขุนพรหม เป็นพระที่บรรจุอยู่ในพระเจดีย์ เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่พระเจดีย์จึงถูกน้ำท่วม พระทั้งหมดจึงถูกน้ำและดินโคลนทับถม เนื้อพระของพระสมเด็จบางขุนพรหม ส่วนใหญ่จึงเป็นเนื้อสีขาวและขาวอมเหลือง หนึกนุ่มแต่แข็งแกร่ง มีฝ้ากรุฉาบโดยทั่วไป อย่างที่เรียกกันทั่วๆไปว่า “สนิมกรุ หรือ คราบกรุ” คราบนี้มีสีขาวหรือค่อนข้างขาวติดแน่นอยู่บนพื้นผิวขององค์พระ คราบกรุของพระบางองค์มีสีน้ำตาลเข้ม บางองค์คราบกรุบาง บางองค์คราบกรุหนา เมื่อใช้ไปนานๆหรือถูกสัมผัสมากผิวจะเกิดความมันดูหนึกนุ่ม ***การแตกกรุ พระสมเด็จบางขุนพรหมได้ถูกขโมย(การตกพระ)ออกจากกรุตั้งแต่สมัยโบราณ พระที่ตกออกมาสมัยก่อนนิยมเรียกพระกรุเก่า ส่วนการแตกกรุอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2500 เรียกพระกรุใหม่ โดยมี พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการเปิดกรุ มีอธิบดีกรมศาสนา เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ตำรวจ ทหาร ร่วมด้วยในพิธี การเปิดกรุครั้งนี้มีพระจำนวนหนึ่งที่สมบูรณ์ จึงได้ออกให้ประชาชนได้บูชา ส่วนหนึ่งที่ชำรุดได้เก็บไว้เพื่อนำไปเป็นมวลสารในการสร้างพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศานาให้คงอยู่สืบต่อไป ***พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาหลายพันปี ทุกคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนและชี้แนะให้เรากระทำแต่ความดี คิดดี พูดดี ทำดี อยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นคุณสมบัติที่ดีของชาวพุทธที่ต้องพึ่งปฏิบัติ และพึ่งรักษาไว้ให้สืบต่อไป

“ อาจ  บางแสน ”

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น12 ชั่วโมง ago

กฟผ. สนับสนุนนโยบายเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติไทยต่อเนื่อง เดินหน้านำเข้า LNG ใช้ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง

สังคมทั่วทิศ4 วัน ago

GPC สนับสนุนทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยมุ่งเน้นที่จะ พัฒนาคนดีสู่สังคม..

เศรษฐกิจ2 สัปดาห์ ago

สุดยอด..บริษัทยูนิไทยฯ รับรางวัลสถานประกอบการ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12..

กีฬา2 สัปดาห์ ago

เครือสหพัฒน์ ศรีราชา เตรียมจัดงานวิ่งการกุศล  SAHA GROUP Charity Run 2023.. “วิ่งนี้เพื่อน้อง ”..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการฯ ระบุชัด เหตุปลาตายเกลื่อนชายหาด เกิดจาก แพลงก์ตอนบลูม (Plankton Bloom)..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.