Connect with us

ข่าวเด่น

ปตท.มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ให้เด็กเรียนดีในพื้นที่แหลมฉบัง..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ที่ อาคารสำนักงาน 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

           เมื่อ เวลา 09.00 น. (18 พ.ย.64)  ที่ อาคารสำนักงาน 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายถิรนันท์ ไกรทองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหาร  และ พนักงาน โดยมี คณะครู เป็นผู้แทนนักเรียน เข้ารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
นายถิรนันท์ ไกรทองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

            บริษัท ปตท. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ในการดูแล และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ  นอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว ปตท. ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนมาโดยตลอด  จึงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างห้องสมุด สร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ขาดแคลนเช่นเดียวกับการมอบทุนการศึกษา ปตท. ซึ่งมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540

              สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาในปี 2564 นี้ เป็นครั้งที่ 24 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

            โดยในปีนี้ ทางคลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา ได้มอบทุนจำนวนทั้งหมด 98 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษา 350,000 บาท ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั้ง 8 โรงเรียน  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนนี้ จะช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้น  รวมถึงตัวเยาวชนให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมอันดีเป็นรากฐานที่ดีในอนาคตต่อไป

โต บางแค… เรียบเรียง / ยืนยงค์ ยินดีทรง ( โจ ลำน้ำปิง)-พัฒนะ ซ้อนสุข ( เด่น สี่มุมเมือง ) … รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.