Connect with us

สังคมทั่วทิศ

น้ำใจเอสโซ่..มอบถุงยังชีพ

คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา มอบถุงยังชีพให้กับ ประธานชุมชน 11 แห่ง รอบโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา พี่น้องประชาชนต่างปลื้มใจในน้ำใจของชาวเอสโซ่ เป็นอย่างมาก

คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) ได้มอบถุงยังชีพให้กับ ประธานชุมชน 11 แห่ง รอบโรงกลั่นฯ เพื่อส่งมอบถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังทั้ง 2 ท่าน นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล (ที่ 2 จากขวา) และ นายสันติ ศิริตันหยง (ที่ 1 จากขวา) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเมืองทอง เทศบาลนครแหลมฉบัง

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกแห่งการให้ โดยความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานและครอบครัว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน โดยได้มอบทุนทรัพย์ และ สิ่งของที่จำเป็น พร้อมทั้งผู้ที่มีจิตอาสากว่า 40 คน มาช่วยกันจัดถุงยังชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งผ่านกำลังใจ และ ให้เราทุกคนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน”

กิจกรรมมาช่วยด้วยรักในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่โรงกลั่นฯ ได้ให้การสนับสนุน และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน และครอบครัว ที่มีจิตอาสา ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้ชุมชน ได้แก่ สร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้, ปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย และโครงการปลูกป่า และทำความสะอาดป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.