Connect with us

ข่าวเด่น

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบเงินชดเชยเยียวยา ให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เป็นเงินกว่า 150 ล้านบาท..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

วันนี้( 4 ต.ค.) นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3.ปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผู้แทนอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อานวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธี ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีนโยบายการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังในการรองรับเรือตู้สินค้าระหว่างประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพ ในการให้บริการ การขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมีการดำเนินการตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างรุนแรง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3.(EHIA) ที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

สำหรับการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก ประเภทเรือสำราญและกีฬา และเรือท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 156,793,356 บาท ประกอบด้วย 1.กลุ่มประมงเรือเล็ก ประเภทเรือสำราญและกีฬา และเรือท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มประมงชุมชนบ้านแหลมฉบัง จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 1,867,400.00 บาท และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 864,800.00 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,732,200.00 บาท 2.กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ได้แก่ กลุ่มประมงชุมชนบ้านบางละมุง จำนวน 37 เป็นเงิน 42,092,754.00 บาท และกลุ่มอนุรักษ์บ้านปากคลองบางละมุง จำนวน 57 ราย จำนวนเงิน 111,968,402.00 บาท

นายเกรียงไกรฯ กล่าวอีกว่า ในฐานะผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังจนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ โดยท่าเรือแหลมฉบังมิได้มุ่งเน้นเรื่อง การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่าเรือแหลมฉบัง ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบ ใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่3 ที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ดังคำที่ว่า “การท่าเรือฯ อยู่ได้ ประชาชนก็ต้องอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุขและยั่งยืน”          

                    โต  บางแค …….. เรียบเรียง / เด็กสิงห์……… รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.