Connect with us

ข่าวเด่น

ท่าเรือฯลงนามบันทึกข้อตกลง กับ ปตท. ใน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งตู้สินค้าในท่าเรือแหลมฉบัง

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งตู้สินค้าในท่าเรือแหลมฉบัง  ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2563  เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งตู้สินค้าในท่าเรือแหลมฉบัง  ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย  ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  เข้าร่วมและเป็นพยานในพิธีลงนาม

ทั้งนี้ ผู้ลงนามในฝ่าย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริการกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย เป็นผู้ลงนาม (พยาน) โดยมี   เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังภ ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธี ณ ห้องพลังไทย อาคาร 1 ชั้น 3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งภายในท่าเรือแหลมฉบัง ในการรองรับและสนับสนุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 รวมถึง โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator : SRTO) อีกทั้ง ยังเป็นการลดผลกระทบทางถนนจากปริมาณการจราจรที่หนาแน่น และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยโดยเฉพาะในเส้นทางมาบตาพุด-แหลมฉบัง อีกด้วย

โต บางแค …………. เรียบเรียง / ออม ท่าเรืออหลมฉบัง ………… รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.