Connect with us

เศรษฐกิจ

GPC จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

GPC จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

       เมื่อเร็วๆนี้ ( 23 พ.ค. 65 ) ที่ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ต่อการศึกษาและจัดทํา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือเอฟ โดยมี นายเรืองวิทย์ ศรันยคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จํากัด,ผู้แทนจากท่าเรือแหลมฉบัง,สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง,ผู้นำชุมชน และประชาชน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง

            และในเวลาต่อมา  นายเรืองวิทย์ ศรันยคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จํากัด ได้เดินทางไปเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ที่อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

ายเรืองวิทย์ ศรันยคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จํากัด

            ตามที่ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จํากัด มีแผนพัฒนา โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือเอฟ ซึ่งเป็นโครงการที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมในการพัฒนาท่าเทียบเรือเอฟ 1 และท่าเทียบเรือเอฟ 2 ในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี บนพื้นที่ประมาณ 688 ไร่ความยาวหน้าท่ารวมทั้ง 2 ท่า ประมาณ 2,000 เมตร การดำเนินโครงการดังกล่าว เข้าข่ายประเภทโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกําหนด

โครงการกิจการหรือการดำเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ระบุให้โครงการท่าเทียบเรือที่มีความยาวหน้าท่า ตั้งแต่ 300 เมตร ขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไปยกเว้นท่าเรือที่ชาวบ้านใช้สอยในชีวิตประจําวันและการท่องเที่ยว ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท GPC จึงได้มอบหมายให้ บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ของโครงการในครั้งนี้

            นางรังสิยา กมลพนัส ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางโครงการได้นําเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอขอบเขตและแนวทางในการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังประเด็นข้อห่วงกังวล ข้อห่วงใยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการและได้นำข้อคิดเห็นข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะจากประชาชนมาประกอบการศึกษาในการจัดทํารายงานของโครงการฯ

สําหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมการดำเนินงานของโครงการและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาประกอบการปรับปรุงผลการศึกษาให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มีความครบถ้วนเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด

โต  บางแค ……….. เรียบเรียง /  ยืนยงค์ ยินดีทรง ( โจ  ลำน้ำปิง ) …….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว3 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.