Connect with us

เศรษฐกิจ

GPC จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งฯ 67,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 67 พรรษา

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง, นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี (ศรีราชา)  นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ (โต บางแค) นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พี่น้องกลุ่มประมงชุมชนบ้านบางละมุง ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน  67,000 ตัว เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เม.ย.65 โดยมี นางกนิษฐา จันทรศิริ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท GPC อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอล จำกัด และชาวชุมชน ให้การต้อนรับ

วันนี้ (4 เม.ย.65) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง, นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี (ศรีราชา)  นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ (โต บางแค) นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พี่น้องกลุ่มประมงชุมชนบ้านบางละมุง ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน  67,000 ตัว เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เม.ย.65 โดยมี นางกนิษฐา จันทรศิริ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท GPC อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอล จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นางกนิษฐา จันทรศิริ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท GPC อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอล จำกัด
นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี (เสื้อสีน้ำเงิน) ถ่ายภาพร่วมกับผู้มาร่วมงาน

            นางกนิษฐา จันทรศิริ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท GPC อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอล จำกัด พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน GPC  ผู้แทนการท่าเรือแหลมฉบัง และพี่น้องกลุ่มประมงชุมชนบ้านบางละมุง ได้มาร่วมในพิธีกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 67,000 ตัว เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565 ณ ชุมชนบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

            เนื่องมาจาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่แห่งนี้ กำลังเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน ทำให้บรรดาสัตว์น้ำต่างๆ ลดน้อยลงไปตามลำดับและมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องชาวประมงอย่างมาก ขาดแหล่งอาหารและรายได้ในการดำรงชีวิต ดังนั้นหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกับพี่น้องชาวประมงได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าว  จึงร่วมกันพิจารณาหาทางบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างรายได้ โดยการจัดหาพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 67,000 ตัว มาปล่อยในแหล่งน้ำของบริเวณนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อันเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565  , เพื่อฟื้นฟูสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งกุลาดำให้แพร่หลายยิ่งขึ้น , เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่พี่น้องกลุ่มประมงชุมชนบ้านบางละมุง,  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของชาวชุมชน และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โต บางแค ……….. เรียบเรียง / สมจิตร น้อมล้อม ( เอ สายแข็ง ) ………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.