Connect with us

สังคมทั่วทิศ

AIS ผนึกกำลัง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิด AIS Playground ผลักดันดิจิทัลครีเอเตอร์สายพันธุ์เทคฯ แห่งแรกของภาคตะวันออก..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

วันนี้  (7 ก.ค. 2565)  นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออก เอไอเอส พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ ผู้บริหาร KU SRC ร่วมกันตัดริบบิ้น เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัล AIS Playground @ KU SRC ที่บริเวณด้านหน้า คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  เพื่อให้เป็น Co-Working Space แห่งแรกในภาคตะวันออก  รองรับการใช้งานร่วมกันทั้ง อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและเหล่า Start up ในพื้นที่ EEC สำหรับใช้เป็นแหล่งบ่มเพาะไอเดีย คิดค้นผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การสร้างคุณประโยชน์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนยังเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรในอนาคตเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าใช้บริการ Co-Working Space ฟรีทุก วันจันทร์ – เสาร์ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.

            นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออก เอไอเอส เผยว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีศักยภาพสูง ในพื้นที่ EEC มีการเรียนการสอนครบถ้วนทั้งสายวิทยาศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ ,วิศวกรรมศาสตร์, พาณิชยนาวีนานาชาติ และบริหารธุรกิจ

             อีกทั้งคณาจารย์ยังมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานวิจัย และมีความเข้าใจปัญหาเฉพาะด้านที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้เกิดงานวิจัยที่ลงลึก รู้จริง และสามารถนำมาแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลได้เป็นที่ประจักษ์จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

            ขณะที่ เอไอเอส  มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Infrastructure) และสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ พัฒนา และสร้างโอกาสใหม่ๆ จากเทคโนโลยีดิจิทัล

            “ วันนี้เราจึงสานต่อความตั้งใจเปิด AIS Playground @ KU SRC ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจต่อยอดไอเดียที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาศักยภาพแห่งแรกในภาคตะวันออก เปิดโอกาสให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้เข้ามาทดลองสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับเอไอเอส พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา” 

             ภายใน AIS PLAYGROUND @KU SRC ยังมีพื้นที่ Co-Working Space ที่มีเครือข่าย 5G และ AIS Super wifi ให้บริการกับนักศึกษา โดยเอไอเอส เป็นผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา อย่าง Young Playground Ambassador และยังจัด Showcase พร้อมกิจกรรมต่างๆ จากเทคโนโลยีสุดล้ำอีกมากมายภายใต้ Theme ต่างๆ ทั้ง Tech SHOW อาทิ 5G, NB IoT, VR, Analytic Mindset ,-Biz Share อาทิ Blockchain & Cryptocurrency  การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล , Health Tech และ Agri Tech- Set the Future  

ด้าน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เผยว่า  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี และสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทดลอง และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอย่าง EEC

และการได้ร่วมมือกับเอไอเอส สร้างศูนย์ AIS Playground @ KU SRC Co-Working Space เพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้งาน 5G กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากเอไอเอส นับได้ว่าเป็นการเตรียม Ecosystem ของการพัฒนาเทคโนโลยีให้พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างแท้จริง

โต  บางแค ………… เรียบเรียง  /  ชำนาญ  สวนศรี ( จา  เกาะลอย ) …….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.