Connect with us

สังคมทั่วทิศ

เพิ่มพูนความรู้ …………..นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4  เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มสตรี  ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ และได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน จึงให้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลนครแหลมฉบัง  ได้รับเกียรติจาก ดร.ไข่มุก  เหล่าพิพัฒนา รองประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชลบุรี และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

โต บางแค / สมชาย แก้วนุ่ม ……….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.