Connect with us

สังคมทั่วทิศ

น้ำใจ “นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง” นำสิ่งของ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

คุณพีระพงศ์  ญาณสูตร ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง มอบสิ่งของจำเป็น สำหรับการบริโภค อุปโภค ให้กับ คุณแฉล้ม ช่วงชิง ประธานชุมชนหนองปรือ เพื่อนำแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อน ตลอดจนได้รับ ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

น้ำใจนิคมปิ่นทอง………. คุณพีระพงศ์  ญาณสูตร ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง มอบสิ่งของจำเป็น สำหรับการบริโภค อุปโภค ให้กับ คุณแฉล้ม ช่วงชิง ประธานชุมชนหนองปรือ เพื่อนำแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อน ตลอดจนได้รับ ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อาทิ กลุ่มแรงงานที่แรงงานที่ได้คำสั่งจากภาครัฐให้หยุดงาน และประชาชนที่ตกงาน ขาดรายได้ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

โต บางแค…….. เรียบเรียง / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ……… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.