Connect with us

สังคมทั่วทิศ

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดการฝึกอบรม การจัดการเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์ฯ..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นางสาวกรวรรณ  เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เป็นโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ วิทยาการหุ่นยนต์ โดยมี นายเอกชัย  สาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กล่าวรายงา ณ ห้องสมุดพอเพียง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ ห้องสมุดพอเพียง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสาวกรวรรณ  เตมียศร และ นายประภัส เจริญสันติสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ร่วมในพิธีเปิด โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนฯ เป็นกิจกรรมฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ วิทยาการหุ่นยนต์ โดยมี นายเอกชัย  สาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กล่าวรายงาน

นางสาวกรวรรณ  เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี ประธานในพิธีเปิดงา
นายเอกชัย  สาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กล่าวรายงาน
นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา.ชลบุรี

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนฯ เป็นกิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์  เป็นการส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ได้มีพื้นฐานการเรียนรู้ ด้านวิทยาการหุ่นยนต์  เพราะในอนาคตหุ่นยนต์ จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตและโลกอุตสาหกรรม

อีกทั้งจังหวัดชลบุรีนั้น ยังเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมากในอนาคต  ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์ จึงมีความสำคัญมากในปัจจุบัน  ซึ่งครั้งนี้ได้มีครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง

โต  บางแค ………… เรียบเรียง  / สมภพ  มะลิลา ( ป๊อป  บูรพานิวส์ ) ……..รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.