Connect with us

ข่าวเด่น

โรงพยาบาลสมเด็จฯ จัดอบรมเติมความรู้ ในการดับเพลิง ให้กับ แพทย์ พยาบาล ฯ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง ให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พนักงาน ของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญในการใช้เครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงได้ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ที่ ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง ให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พนักงาน ของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญในการใช้เครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงได้ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ รวมทั้งไม่เกิดความตระหนกตกใจหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากอบรมภาคทฤษฎีแล้วผู้ร่วมอบรมได้ร่วมฝึกปฏิบัติในการระงับเหตุเพลิงไหม้ ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อเป็นการซักซ้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่ในการระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือตนเอง และผู้ประสบอัคคีภัย ที่ถูกต้อง หากประสบเหตุการณ์จริง ก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้น

เนื่องจากถ้าเกิดเพลิงไหม้แล้ว บุคลากรที่มีความรู้จะไม่เกิดความตกใจ และสามารถช่วยระงับเหตุการณ์ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน จึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ และฝึกซ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โต  บางแค ………… เรียบเรียง  / สมภพ  มะลิลา ( ป๊อป  บูรพานิวส์ ) ……..รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว3 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.