Connect with us

ข่าวเด่น

โรงพยาบาลสมเด็จฯจัดพิธีถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดกรวยเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกล่าวคำอาเศียรวาท และลงนามถวายพระพร ที่   บริเวณหน้าห้อง  OPD ชั้น 2 อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

             ที่   บริเวณหน้าห้อง  OPD ชั้น 2 อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดกรวยเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกล่าวคำอาเศียรวาท และลงนามถวายพระพร ที่บริเวณด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องด้วยในวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ซึ่งในปีนี้ พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 67  พรรษา

            โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ได้กล่าว อาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีใจความว่า  “ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท เนื่องในศุภมงคลสมัย ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2565 นี้ ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่แห่งนี้ ต่างมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

            ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และพระราชหฤทัย ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งในด้านการศึกษา การเสริมสร้างอาชีพ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การสาธารณสุข และในด้านอื่น ๆ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ซึ่งล้วนก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

            โรงพยาบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ เยี่ยมโรงพยาบาล 22 ครั้ง ทรงเป็นประธานเปิดอาคาร ทรงเยี่ยมผู้ป่วย และทรงมาดูกิจการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ทรงมีพระราชดำริให้โรงพยาบาลเพิ่มศักยภาพในการให้ดูแลผู้ป่วย  จึงเป็นที่มาของโครงการสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ  ๑๕๐  ปี สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี” และทรงรับโครงการก่อสร้างอาคารหลังนี้ไว้ในพระราชูปถัมภ์

            ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช พระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานชัยมงคล อภิบาลและปกปักรักษาให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์สมดังพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตสถาพรเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทย และชาวสภากาชาดไทย ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ”

เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี แด่พระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ โรงพยาบาล และพสกนิกรชาวไทย  ทาง คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชน  จะได้มีโอกาสร่วมกันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีสมเด็จองค์อุปนายิกาแล้ว ยังได้ชื่นชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อครั้งเสด็จฯมา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  อีกทั้ง ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต, อวัยวะ และดวงตา ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้อีกด้วย

 โต  บางแค ……… เรียบเรียง / สมภพ มะลิลา (ป๊อป คนสู้ชีวิต)……..รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.