Connect with us

ข่าวเด่น

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็งฯ..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 13 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้นท์ โฮเต็ล แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี  นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ..

             วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566  นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 13 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้นท์ โฮเต็ล แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี  นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์
นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

            ปัจจุบันโรคมะเร็ง เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จากรายงานอุบัติการณ์ด้านโรคมะเร็งพบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่ วันละ 381 ราย หรือ 139,206 ราย ต่อปี และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งวันละ 230 ราย หรือ 84,073 รายต่อปี โดยโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรกของคนไทย คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็งแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในแต่ละระดับให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนงานวิชาการด้านโรคมะเร็ง และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของโรงพยาบาลภูมิภาคแต่ละแห่งในเขตสุขภาพที่ 6 ต่อไป

             นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กล่าวว่า โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีในฐานะเป็นหน่วยบริการตติยภูมิด้านโรคมะเร็งและเป็นแม่ข่ายในการพัฒนาวิชาการ โรคมะเร็ง ได้เล็งเห็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาระบบเครือข่าย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการและวิชาการโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 6 ขึ้น ภายใต้โครงการ “ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่13” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศและยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรไร้รอยต่อ ที่เน้นทีมสหสาขาวิชาชีพ

             สำหรับการจัดประชุมในวันนี้เป็นการบรรยายทางวิชาการ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมประชุม 310 โดยหลักสูตรที่1 เป็นการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 140 คน ส่วนหลักสูตรที่ 2 เป็นการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาในการอ่านสไลต์จากการเจาะดูเซลล์ด้วยเข็มเล็ก (FNA) และเซลล์วิทยานรีเวช ครั้งที่15 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พยาธิแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางด้านเซลล์วิทยา จำนวน 140 คน และหลักสูตรที่3 เป็นการพัฒนาเครือข่ายทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ทันตแพทย์ และบุคลากรด้านทันตกรรมจำนวน 30 คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรชั้นนำจากหลายสถาบันมาบรรยายในแต่ละหลักสูตรต่อไป

             นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ มุ่งพัฒนาการดำเนินงานทุกด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์มีคุณภาพอย่างเสมอภาค ภายใต้ภารกิจการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในทุกภาคส่วน นำมาสู่การพัฒนาทางการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนารูปแบบระบบบริการ Service plan สาขาต่างๆ รวมทั้งสาขาโรคมะเร็ง นอกจากนี้กรมการแพทย์ มีหน่วยงานที่ดูแลด้านโรคมะเร็ง คือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ลพบุรี ลำปาง อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6 การดำเนินงานควบคุมป้องกัน ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งควรมีบุคลากรสาธารณสุข ที่มีความรู้จากสหวิชาชีพ ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายให้ครอบคลุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไป

โต  บางแค…..เรียบเรียง / ปริญญา เทศสวัสดิ์ ……. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จัดพิธีลงนาม MOU 7 ภาคี กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายศรีราชา..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ตามคาด.. “น้องเจน” เจนนิเฟอร์ พาร์คิน คว้ามงกุฎ ธิดาสับปะรดศรีราชา ประจำปี 2567 ไปครองได้สำเร็จ สวย เก่ง ไหวพริบดี..

สังคมทั่วทิศ2 สัปดาห์ ago

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ จำลองสถานการณ์ เสมือนเหตุการณ์จริง..

ท่องเที่ยว3 สัปดาห์ ago

“เจ๊สำเนา” การันตี สับปะรดศรีราชา  มีคุณภาพ หวานฉ่ำ ไม่แพ้สับปะรดที่อื่นอย่างแน่นอน..

เศรษฐกิจ3 สัปดาห์ ago

เกษตรชลฯ จับมือ แปซิฟิคฯ เนรมิต สวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ กับงาน “แปซิฟิค ฟลอร่า 2024”..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.