Connect with us

การเมือง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ รุ่น 10 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครภายใต้ชื่อกิจกรรม พัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 10 อำเภอศรีราชา

วันที่ 15 มีนาคม 256 เวลา 11.00 น. ณ ห้องศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายกวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพ จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครภายใต้ชื่อกิจกรรม พัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 10 อำเภอศรีราชา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพ จังหวัดชลบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุก และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน

โต บางแค ………… เรียบเรียง / พรพรรณ ยางทรัพย์ ………….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.