Connect with us

สังคมทั่วทิศ

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2567 ณ หอประชุมมังคลอุบล อาคารสรรพวิชญ์บริการ

วันที่ 10 เมษายน 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ นพชัย ชาญศิลป์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2567 เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รวมถึงการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในมหาวิทยาลัยฯ การแสดงความเคารพ และระลึกถึงบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการที่ทำคุณประโยชน์แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ภายในงานจัดให้มี กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธ รดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหาร และอาจารย์อาวุโส ณ หอประชุมมังคลอุบล อาคารสรรพวิชญ์บริการ

โดยได้รับเกียรติจาก กรรมการสภา ผู้บริหาร และอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุไปแล้ว จาก 4 เขตพื้นที่เข้าร่วมอวรพรให้กับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อเป็นสิริมงคล ในช่วงประเพณีสงกรานต์ ซึ่งการรดน้ำดำหัว เป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ที่แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสกว่า และเป็นการขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ จากภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสงกรานต์ เห็นได้ว่าสงกรานต์เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ่งกันและกัน เป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคม

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.