Connect with us

ข่าวเด่น

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก..

นายฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

            โดยที่ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ว่างลง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่โดยที่ได้มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พิจารณาข้อร้องเรียนเป็นที่ยุติและเห็นว่าการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

            บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ดอน ปรมัตถ์วินัย

            รองนายกรัฐมนตรี

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์  (www.chonburipostonline.com) 
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068
Continue Reading
Advertisement
เศรษฐกิจ1 สัปดาห์ ago

ท่าเรือแหลมฉบัง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ในรายงานการประเมินผลกระทบ สวล.ฯ

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

มทร.ตะวันออก เปิดศูนย์วิจัยชุมชนพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจตำบลเกษตรสุวรรณ..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ตำรวจหนองขาม ทลายแก๊งรับจำนำรถยนต์-รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย และปล่อยเงินกู้ดอกโหดได้รถของกลางจำนวนมาก..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ผู้การฯชลบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรที่บ่อวิน..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

“ขวัญเลิศ พาณิชมาท” เบอร์ 4 เขตหก ศรีราชา กลับจากหาเสียง พบชายอุ้มลูกเดินริมถนน รีบจอดรถเข้าช่วยเหลือ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.