Connect with us

สังคมทั่วทิศ

เอสโซ่ และ เอ็กซอนฯ ส่งพลังแรงใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

ชลบุรี  –บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่ มูลค่ารวม 50,000 บาทให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของสาธารณสุขในการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รวมทั้งการปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่อำเภอศรีราชา

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณสมบุญ รวมก้อนทอง (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คุณทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ (ที่ 3 จากขวา)  ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ได้มอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่ให้แก่ นาย กมนต์ อินทรวิชัย (ที่ 2 จากซ้าย)  สาธารณสุขอำเภอศรีราชาโดยมีนาย สุรเชษฐ์ แก้วคำ (ที่ 3 จากซ้าย)  ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชามาร่วมรับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จากสถานการณ์โควิด 19 ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย จำนวนผู้ที่ติดเชื้อระลอกใหม่ในประเทศไทยอยู่ในจำนวนที่สูงมาก และจังหวัดชลบุรีคือหนึ่งในจังหวัดที่มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อสูงของประเทศ ทำให้สาธารณสุขอำเภอศรีราชาปฏิบัติงานสอบสวนโรคอย่างแข็งขัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ปัจจุบันถึงแม้แนวโน้มของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ทางสาธารณสุขอำเภอศรีราชาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงดำเนินการคัดกรองค้นหาเชิงรุกเพื่อตรวจหาผู้ที่อาจติดเชื้อหลงเหลืออยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาต่อไป

ในฐานะเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  บริษัทเอสโซ่ฯ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนในประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และ เอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม  จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์  :

กิติยาวดี  นิลวรรณ  โทร : 02-407-4382  Email: [email protected]

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email:  [email protected]

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด   3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110    ทะเบียนเลขที่ 0105545087302

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.