Connect with us

เศรษฐกิจ

เปิดตัว โรงเรียนนานาชาติ ยิ่งใหญ่ เซนต์มาร์ค สาขา 2 วิทยาเขตศรีนครินทร์

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

นายจอห์น  เรืองธานนท์  ผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค  เปิดตัวโรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค สาขาที่ 2 วิทยาเขตศรีนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ติดถนนศรีนครินทร์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีนุช และอยู่ห่างจากห้างซีค่อนสแควร์ เพียง 900 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

             โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค วิทยาเขตศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย ที่นำหลักสูตรการศึกษาของซีกโลกตะวันตกประเทศออสเตรเลีย มาผสมผสานกับ หลักสูตรการศึกษาของซีกโลกตะวันออกประเทศสิงค์โปร์

             โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค วิทยาเขตศรีนครินทร์ แห่งแรกก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ในย่านพระราม 9 โดยมีภารกิจในการวางพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวช่วยในการพัฒนาความมั่นใจในตนเองอย่างภาคภูมิและการเห็นคุณค่าในตนเองในสภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งเสริมการเข้าสังคม ในอนาคตของคนหนุ่มสาวที่มีทักษะหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จะมีแนวโน้มที่ดีและได้เปรียบในการประสบความสำเร็จในชีวิต และนั่นก็คือค่านิยมหลักที่ทางโรงเรียนมีความมุ่งหวังและทุ่มเทพัฒนาให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่มีค่าต่อการพัฒนาของโลก โดยใช้หลักสูตรออสเตรเลีย-สิงคโปร์ ที่ได้รับการผสมผสานระหว่างหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียเข้ากับวิชาการ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาที่สามอื่นๆ  สนับสนุนทางวิชาการ ทางภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร ให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

             โปรแกรมการศึกษาของ โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค นั้นไม่เหมือนใครและช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการตอบรับการเข้าเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก อาทิเช่น โปรแกรมสามภาษาที่มุ่งเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง ตลอดการเรียนจะถูกท้าทายอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ทั้งการอ่าน การพูด การฟัง การเขียน โปรแกรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสิงคโปร์ ช่วยให้การเรียนรู้เชิงวิชาการเป็นไปแบบสามภาษา การดูแลในชั้นเรียนและการทำงานร่วมกันเป็นทีม โปรแกรมเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความอยู่ดี มีความสุขทางกายภาพควบคู่กันไป

             โดยมีคณะอาจารย์เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์การสอนและคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งหลายคนจบการศึกษาระดับปริญญาโทเฉพาะด้าน ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมจะได้รับการเรียนการสอนที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการด้านการพัฒนาของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะต่างๆอย่างรอบด้าน

             โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค (ST. MARK’S INTERNATIONAL SCHOOL) เป็นโรงเรียนที่สอน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน และอังกฤษ  เป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทย ที่นำหลักสูตรการศึกษาของซีกโลกตะวันตก (ประเทศออสเตรเลีย) มาผสมผสานกับ หลักสูตรการศึกษาของซีกโลกตะวันออก (ประเทศสิงค์โปร์) โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษของหลักสูตรประเทศออสเตรเลีย และ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาจีนกลาง  ซึ่งเป็นของหลักสูตรประเทศสิงค์โปร์  และเป็นหลักสูตรสากลที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก  

             นายจอห์น  เรืองธานนท์  ผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค  ได้กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการเปิดตัวโรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค สาขาที่ 2 วิทยาเขตศรีนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ติดถนนศรีนครินทร์ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีนุช และอยู่ห่างจากห้างซีค่อนสแควร์ เพียง 900 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 เพื่อเป็นการขยายโอกาสและช่องทางด้านการศึกษาให้เยาวชน และเป็นตัวเลือกสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ที่ต้องการให้ลูกหลานได้เรียนในหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากล ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ เรียนรู้วิธีคิดและได้ปฏิบัติจริง นำไปสู่โอกาสทางการศึกษาและใช้ชีวิตในต่างประเทศในอนาคต

             โดย โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค สาขา 2 วิทยาเขตศรีนครินทร์ แห่งนี้จะเพียบพร้อมไปด้วยห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาครบครันตามมาตรฐานการจัดระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย เช่นโรงยิมเนเซี่ยมพร้อมลู่วิ่งลอยฟ้า ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  หอประชุม  ห้องสอบขนาดใหญ่  ภายใต้ชื่อ โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ควิทยาเขตศรีนครินทร์ ที่จะเริ่มเปิดทำการได้ในปี พ.ศ. 2565 โดยจะเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

             โดยได้ร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศออสเตรเลีย ได้นำระบบการเรียนการสอนและระบบการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย มาใช้เป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทย  ซึ่งการร่วมมือนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยม ของโรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ควิทยาเขตศรีนครินทร์ สามารถมีโอกาสได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทุกสถาบันของประเทศออสเตรเลียได้โดยตรงหลังจากที่ได้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาจากทางโรงเรียนแล้ว  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-300-5463 หรือ อีเมล์ [email protected]

เดี่ยว คงสินธ์ ………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.