Connect with us

เศรษฐกิจ

เปิดตัว โรงเรียนนานาชาติ ยิ่งใหญ่ เซนต์มาร์ค สาขา 2 วิทยาเขตศรีนครินทร์

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

นายจอห์น  เรืองธานนท์  ผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค  เปิดตัวโรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค สาขาที่ 2 วิทยาเขตศรีนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ติดถนนศรีนครินทร์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีนุช และอยู่ห่างจากห้างซีค่อนสแควร์ เพียง 900 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

             โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค วิทยาเขตศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย ที่นำหลักสูตรการศึกษาของซีกโลกตะวันตกประเทศออสเตรเลีย มาผสมผสานกับ หลักสูตรการศึกษาของซีกโลกตะวันออกประเทศสิงค์โปร์

             โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค วิทยาเขตศรีนครินทร์ แห่งแรกก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ในย่านพระราม 9 โดยมีภารกิจในการวางพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวช่วยในการพัฒนาความมั่นใจในตนเองอย่างภาคภูมิและการเห็นคุณค่าในตนเองในสภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งเสริมการเข้าสังคม ในอนาคตของคนหนุ่มสาวที่มีทักษะหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จะมีแนวโน้มที่ดีและได้เปรียบในการประสบความสำเร็จในชีวิต และนั่นก็คือค่านิยมหลักที่ทางโรงเรียนมีความมุ่งหวังและทุ่มเทพัฒนาให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่มีค่าต่อการพัฒนาของโลก โดยใช้หลักสูตรออสเตรเลีย-สิงคโปร์ ที่ได้รับการผสมผสานระหว่างหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียเข้ากับวิชาการ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาที่สามอื่นๆ  สนับสนุนทางวิชาการ ทางภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร ให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

             โปรแกรมการศึกษาของ โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค นั้นไม่เหมือนใครและช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการตอบรับการเข้าเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก อาทิเช่น โปรแกรมสามภาษาที่มุ่งเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง ตลอดการเรียนจะถูกท้าทายอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ทั้งการอ่าน การพูด การฟัง การเขียน โปรแกรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสิงคโปร์ ช่วยให้การเรียนรู้เชิงวิชาการเป็นไปแบบสามภาษา การดูแลในชั้นเรียนและการทำงานร่วมกันเป็นทีม โปรแกรมเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความอยู่ดี มีความสุขทางกายภาพควบคู่กันไป

             โดยมีคณะอาจารย์เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์การสอนและคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งหลายคนจบการศึกษาระดับปริญญาโทเฉพาะด้าน ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมจะได้รับการเรียนการสอนที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการด้านการพัฒนาของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะต่างๆอย่างรอบด้าน

             โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค (ST. MARK’S INTERNATIONAL SCHOOL) เป็นโรงเรียนที่สอน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน และอังกฤษ  เป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทย ที่นำหลักสูตรการศึกษาของซีกโลกตะวันตก (ประเทศออสเตรเลีย) มาผสมผสานกับ หลักสูตรการศึกษาของซีกโลกตะวันออก (ประเทศสิงค์โปร์) โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษของหลักสูตรประเทศออสเตรเลีย และ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาจีนกลาง  ซึ่งเป็นของหลักสูตรประเทศสิงค์โปร์  และเป็นหลักสูตรสากลที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก  

             นายจอห์น  เรืองธานนท์  ผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค  ได้กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการเปิดตัวโรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค สาขาที่ 2 วิทยาเขตศรีนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ติดถนนศรีนครินทร์ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีนุช และอยู่ห่างจากห้างซีค่อนสแควร์ เพียง 900 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 เพื่อเป็นการขยายโอกาสและช่องทางด้านการศึกษาให้เยาวชน และเป็นตัวเลือกสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ที่ต้องการให้ลูกหลานได้เรียนในหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากล ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ เรียนรู้วิธีคิดและได้ปฏิบัติจริง นำไปสู่โอกาสทางการศึกษาและใช้ชีวิตในต่างประเทศในอนาคต

             โดย โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค สาขา 2 วิทยาเขตศรีนครินทร์ แห่งนี้จะเพียบพร้อมไปด้วยห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาครบครันตามมาตรฐานการจัดระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย เช่นโรงยิมเนเซี่ยมพร้อมลู่วิ่งลอยฟ้า ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  หอประชุม  ห้องสอบขนาดใหญ่  ภายใต้ชื่อ โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ควิทยาเขตศรีนครินทร์ ที่จะเริ่มเปิดทำการได้ในปี พ.ศ. 2565 โดยจะเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

             โดยได้ร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศออสเตรเลีย ได้นำระบบการเรียนการสอนและระบบการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย มาใช้เป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทย  ซึ่งการร่วมมือนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยม ของโรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ควิทยาเขตศรีนครินทร์ สามารถมีโอกาสได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทุกสถาบันของประเทศออสเตรเลียได้โดยตรงหลังจากที่ได้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาจากทางโรงเรียนแล้ว  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-300-5463 หรือ อีเมล์ [email protected]

เดี่ยว คงสินธ์ ………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว3 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.