Connect with us

สังคมทั่วทิศ

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ มอบเงินบริจาค ร่วมจัดสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติฯ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

ร่วมสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ………….. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท เกษมกิจ จากัด มอบเงินบริจาคในนาม โรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี จำนวน 500,000 บาท ร่วมสมทบทุนจัดสร้าง อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี (อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี) โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

( บุคคลในภาพ จากซ้ายไปขวา 1. นายรุ่งโรจน์ พ้นภัย ผู้จัดการโรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา 2. รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 3. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท เกษมกิจ จำกัด 4. คุณสุดาวดี ฤกษ์สุจริต ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา และ 5. คุณศิริพร จงจิตรเจริญยนต์ ผู้จัดการโรงแรมคลาสิค คามิโอ )

โต บางแค……………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.