Connect with us

สังคมทั่วทิศ

อีสท์ วอเตอร์ เน้นบริหารประปาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

อีสท์ วอเตอร์จัดโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน เน้นบริหารประปาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) ณ ชุมชนหนองหญ้าปล้อง หมู่ 2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  โดยมีคณะกรรมการประปาชุมชนและผู้นำชุมชน ร่วมพิธีส่งมอบโครงการฯ ในครั้งนี้  โดยมีวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบประปาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านน้ำแก่ชุมชน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.