Connect with us

กีฬา

อำเภอศรีราชา ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โดย นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศบาลเมืองศรีราชา  นายเอกสิทธิ์  อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ข้าราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และองค์กรภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเดินขบวนกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวนกว่า 1,000 คน  จากเทศบาลเมืองศรีราชา ผ่านตลาดศรีราชา ไปยังสนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

            นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาการ  กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมจัดทำกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

รัฐบาลมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และในส่วนของการป้องกันเน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดโดยใช้วิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนติดตาม ช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของกลุ่มองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ไปทั่วตลาดเทศบาลเมือศรีราชา ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร พร้อมมีป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ ในขบวนเดินรณรงค์และภายในกิจกรรมได้มีการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนี้อีกด้วย

โต บางแค ………. เรียบเรียง / พรพรรณ ยางทรัพย์ ( กิ๊ฟ  ไม้ด่าง) …….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.