Connect with us

กีฬา

อำเภอศรีราชา ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โดย นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศบาลเมืองศรีราชา  นายเอกสิทธิ์  อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ข้าราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และองค์กรภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเดินขบวนกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวนกว่า 1,000 คน  จากเทศบาลเมืองศรีราชา ผ่านตลาดศรีราชา ไปยังสนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

            นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาการ  กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมจัดทำกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

รัฐบาลมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และในส่วนของการป้องกันเน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดโดยใช้วิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนติดตาม ช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของกลุ่มองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ไปทั่วตลาดเทศบาลเมือศรีราชา ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร พร้อมมีป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ ในขบวนเดินรณรงค์และภายในกิจกรรมได้มีการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนี้อีกด้วย

โต บางแค ………. เรียบเรียง / พรพรรณ ยางทรัพย์ ( กิ๊ฟ  ไม้ด่าง) …….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น6 วัน ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น6 วัน ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น1 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว1 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.