Connect with us

ข่าวเด่น

อำเภอศรีราชา ประสานบูรณาการ องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์..       

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

  นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา   นายเรวัต  โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6   ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567  ณ ท่าเทียบเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี      

                วันนี้ (11 เม.ย.67)  นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา   นายเรวัต  โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6   ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567  ณ ท่าเทียบเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายทวีพงษ์ จันทร์งาม  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี อาทิ นายศรุต รัตนะวลีลิขิต เลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ต.ท.วันไชย รุ่งรักษา ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรี (ศรชล.) ตำรวจน้ำ และภาคชุมชน

ซึ่งท่าเรือเกาะลอย จังหวัดชลบุรี เป็นท่าเรือที่ให้บริการข้ามฟากไปยังเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี  โดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และเตรียมพร้อมการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสาร ทั้งนี้การเปิด ศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

         ในการนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6   เน้นย้ำและกำชับ เรื่องความพร้อมของตัวเรือ  การบรรทุกผู้โดยสารและการสวมเสื้อชูชีพของผู้โดยสาร และผู้ควบคุมเรือ  โดยก่อนปล่อยเรือออกจากฝั่ง ทุกคนต้องสวมชูชีพ ห้ามเรือบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กำหนด โดยเฉพาะเที่ยวเรือรอบสุดท้าย  ผู้ควบคุมเรือต้องติดตามข่าวสารและตรวจสอบสภาพภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือ และท่าเรือ ให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และให้เพิ่มเที่ยวเรือให้เพียงพอต่อผู้โดยสาร

นายนพพร ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า ทางอำเภอศรีราชา ได้มีมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชน โดยได้มีการบูรณาการในทุกหน่วย ในการจัดตั้ง จุดตรวจ จุดสกัด และจุดให้บริการพี่น้องประชาชน โดยมีการจัดตั้งจุดหลักบนท้องถนน 4 จุด โดยให้ทางสถานีตำรวจต่างๆในเขตพื้นที่ศรีราชาได้ช่วยกันดูแล นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดตั้งจุดชุมชน เพื่อคอยให้บริการพี่น้องประชาชนอีก 3 แห่ง คือที่ หน้า อบต.บางพระ หน้าเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  และที่หน้า อบต.บ่อวิน นอกจากนี้ยังการตั้งจุดทางน้ำ คือจุดท่าเรือเกาะลอย เป็นจุดให้บริการประชนที่สัญจรไปมาทางน้ำ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6  และ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจังหวัดชลบุรี มาเป็นแกนนำในการตั้งจุดดูแลและให้บริการพี่น้องประชาชน โดยร่วมกับทาง เทศบาลเมืองศรีราชา ได้มาบูรณาการร่วมกัน ซึ่งจากสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการเรือข้ามฟากจากศรีราชาไปเกาะสีชังแห่งนี้ ประมาณ 1,000 – 1,500 คนต่อวัน โดยทางอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่ทำงานบูรณาการร่วมกัน ต่างเน้นย้ำ พนักงานควบคุม สภาพเรือ อุปกรณ์ภายในเรือโดยเฉพาะเสื้อชูชีพ ต้องมีความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสาร  และยังมีอีก 2 หน่วย ที่ทางอำเภอศรีราชา ให้ความสำคัญเช่นกัน นั่นก็คือ สถานีขนส่ง โดยในอำเภอศรีราชาบ้านเรา มีสถานีขนส่งหลักๆอยู่ 2 จุด คือที่บ่อวิน และที่ ตึกคอมศรีราชา โดยทางอำเภอศรีราชา ได้กำชับเจ้าหน้าที่ขนส่ง ขอให้ช่วยเข้าไปตรวจสอบดูแลทั้ง สภาพคนขับ  สภาพรถ และสภาพผู้โดยสาร ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ก่อนปล่อยรถออกไป  

 นายเรวัต  โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6   กล่าวว่า เป็นนโยบายหลักของทาง กรมเจ้าท่า ซึ่งท่านอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้เน้นย้ำสั่งการลงมา ในเรื่องของการจัดทำมาตราการการความปลอดภัยทางน้ำ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนเทศกาล ทาง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดประชุมผู้ประกอบการในพื้นที่และผู้ควบคุมเรือทั้งหมด มาซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวตามจุดท่าเรือต่างๆ สำหรับที่ท่าเรือเกาะลอยแห่งนี้ ซึ่งมีผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว มาใช้บริการข้ามฟากไปเกาะสีชังเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วยเทศกาลจะมากเป็นพิเศษ ทางกรมเจ้าท่า จึงได้จัดเจ้าหน้าที่มาตั้งศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อคอยดูแลทั้ง คนขับ สภาพเรือ ต้องมีความพร้อมในทุกอย่างก่อนออกจากท่า รวมถึงผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยว ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยก่อนเรือจะออกจากท่าเช่นกัน

โต บางแค ………. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.