Connect with us

ข่าวเด่น

อำเภอศรีราชา ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจน ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายนพรัตน์ ศรีพรหม  นายอำเภอ ศรีราชา เป็นประธานอ่านสาร และนำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567.. 

วันนี้ (26 มิ.ย. 67) ที่  อาคารศรีราชาประชาคม มีการจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยในช่วงเช้าได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น นายนพรัตน์ ศรีพรหม  นายอำเภอ ประธานในพิธี ได้อ่านสาร และนำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 

ด้วยในปีนี้ เป็นปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเนื่องใน วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้มุ่งมั่นรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง เพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิด รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชาอันนำไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2531 จวบจนถึงปัจจุบัน

อีกทั้งปัญหายาเสพติด ถือเป็นปัญหาของเราทุกคน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ครอบครัว และชุมชนเช่นกันอำเภอศรีราชา จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งสถาบันครอบครัวและชุมชนถือว่ามีส่วนสำคัญ ในการทำหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแล เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด

การให้โอกาสผู้เคยหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมองพวกเขาด้วยความเข้าใจ เพื่อช่วยกันหาทางออก ส่งเสริมให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดและสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง รวมถึงพี่น้องประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้  รวมถึงได้มีการมอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดร่วมใจ สนับสนุนทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอศรีราชาอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ทางอำเภอศรีราชา ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ มี นายขวัญเลิศ พานิชมาท ประธานคณะที่ปรึกษา สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายมานะ ฉิมชา รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายมงคล เจียมศิริ อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางพระ และผู้นำองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

โต บางแค ……….. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.