Connect with us

ข่าวเด่น

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช”..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน วันปิยมหาราช ซึ่งเป็น วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดชลบุรี ร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง..

             วันนี้ (23 ต.ค.2566) ที่บริเวณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  หน้าที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน วันปิยมหาราช ซึ่งเป็น วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   พร้อมด้วยหน่วยงานที่เข้าร่วมในพิธี ประกอบด้วยย  นายกฯจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา  ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดชลบุรี ร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

            จากนั้นผู้มาร่วมในพิธี ได้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์ท่าน ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  วันปิยมหาราช ซึ่งเป็น วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ผู้ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทย และต่างประเทศ  พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช”  ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”  และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้ วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี เหล่าข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน จึงได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาอย่างพร้อมเพรียง เพื่อระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน  อาทิเช่น การเลิกทาส การต่อสู่กับการไล่ล่าเมืองขึ้นของบรรดาชาติมหาอำนาจในยุคนั้น แม้จะสูญเสียดินแดนไปบางส่วนนอกจากนั้น พระองค์ทรงพัฒนา นำความเจริญก้าวหน้าในแขนงต่างๆ ทั้งการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  และการพัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงความมั่นคงของบ้านเมือง

             นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชลบุรี คือ พระองค์ได้เสด็จประพาสจังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่สมัยยังทรงพระเยาว์ เสด็จมากับสมเด็จพระบรมชนกนาถ และเมื่อได้เสด็จเสวยราชสมบัติแล้ว พระองค์ได้เสด็จประพาสจังหวัดชลบุรีทางชลมารคเป็นประจำ ทรงสำราญพระราชหฤทัยในการประทับแรมที่จังหวัดชลบุรีเป็นอย่างยิ่ง  มีพระราชหัตถเลขาอ้างอิงหลายฉบับแสดงถึงน้ำพระราชหฤทัย ที่มีต่ออาณาประชาราษฎร์ชาวจังหวัดชลบุรี  ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาท ทรงเยี่ยมจังหวัดชลบุรีหลายครั้ง ทั้งได้ทรงพระราชกวีนิพนธ์ชมพูมิประเทศจังหวัดชลบุรีหลายแห่ง  สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงมีพระประสูติกาล ประสูติพระราชโอรสบนพระตำหนักเกาะสีชัง  คือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุมเพชรบูรณ์อินทราชัย  นับว่าพระองค์ท่านได้มีความสัมพันธ์กับชาวชลบุรีอย่างลึกซึ้งอีกด้วย

                โต บางแค ……… เรียบเรียง / พรพรรณ ยางทรัพย์ / สมภพ มะลิลา ………….. ภาพ-ข่าว

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.