Connect with us

ข่าวเด่น

“อำนาจ เจริญศรี รอง ผวจ.ชลบุรี ประธานคัด คนดีศรีเมืองชลฯ พื้นที่ศรีราชา ประจำปี 2567..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เดินทางมาเป็นประธานคณะกรรมการคัดสรร คนดีศรีเมืองชล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา”  หมู่ที่ 8 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา ให้การต้อนรับ..

วันนี้ (13 มี.ค.67) เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา”  หมู่ที่ 8 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา ได้กล่าวต้อนรับ และแนะนำผู้เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกต่อคณะกรรมการคัดสรรคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี  นำโดย  นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ในคณะกรรมการคัดสรรคนดีศรีเมืองชลในครั้งนี้

            นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดการโครงการ คัดเลือก คนดี ศรีเมืองชล จังหวัดชลบุรี ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความเสียสละ มีการครองคน ครองตน ครองงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลทั่วไปนั้น  ทางอำเภอศรีราชา  ได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมเป็นตัวแทนของ อำเภอศรีราชา เข้ารับการคัดสรร เป็นคนดีศรีเมืองชล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567  จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นางเพียงจันทร์ เจียมศิริ  สาขาเกษตรกรรม  2.  นายโชคทวี คำพึ่ง สาขาผู้ให้บริการสังคม  โดยบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ ประกอบคุณงามความดี ที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเกิดความภาคภูมิใจในความดี ที่ได้กระทำ รวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่บุคคลทั่วไป สมดังเจตนารมณ์ของ โครงการคนดีศรีเมืองชล จังหวัดชลบุรี

            จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินโครงการคนดีศรีเมืองชล จังหวัดชลบุรี มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2527  วัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความเสียสละ  มีการครองตน ครองคน ครองงาน สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป โดยมีการคัดเลือก จำนวน 6 สาขา  ได้แก่ 1. สาขาเกษตรกรรม 2. สาขาอุตสาหกรรม 3. สาขาพาณิชยกรรมหรืองานบริการ    4. สาขาผู้ให้บริการสังคม 5. สาขาผู้นำท้องถิ่น 6. สาขาผู้นำท้องที่

โต บางแค ……….. เรียบเรียง / คิด บางพระ …………..รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.