Connect with us

การเมือง

อบต.บางพระ หนุนชาวบ้าน หนีความจน จัดอบรม ทำบ๊ะจ่าง สร้างรายได้ สู้วิกฤติโควิด- 19 ..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

 นายชัยยศ  สงขลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ หลักสูตรการทำบ๊ะจ่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

ที่  อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันนี้ ( 18 พ.ค.65)  นายชัยยศ  สงขลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  เป็นประธานในพิธีเปิดการ ฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ หลักสูตรการทำบ๊ะจ่าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีอาชีพ  มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งในระดับบุคคล  ครัวเรือนและชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ขึ้น เพื่อฝึกสอนประชาชน ให้มีความรู้  มีทักษะในการทำอาหารให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ  พร้อมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะตามความถนัดของตนเอง เพิ่มมูลค่าของผลงาน  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

นางบังอร คล้ายแก้ว วิทยากร จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 
นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบรอหารส่วนตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งการฝึกอาชีพในครั้งนี้ก็มุ่งหวังให้ประชาชนได้พลิกฟื้นกลับมาสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ซึ่งในเวลาต่อมา นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบรอหารส่วนตำบลบางพระ ได้เดินทางมาร่วมชิมอาหาร และให้กำลังใจกับผู้ร่วมโครงการ โดยในครั้งนี้ โดยมี นางบังอร คล้ายแก้ว วิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี  มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โต  บางแค ………… เรียบเรียง  /  สมภพ มะลิลา ( ป๊อป  รีเจนซี่ ) ………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.