Connect with us

การเมือง

อบต.บางพระ จัดโครงการรักษ์ป่า ลดโลกร้อน ร่วมใจ ปลูกต้นทองอุไร

ที่  หาดกัปตันยุทธ หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ โดย นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมกับ  นายเอกรัฐ  เกตุวัตถา กำนันตำบลบางพระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการรักษ์ป่า ลดโลกร้อน ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น พร้อมปล่อยพันธุ์กุ้ง ในโครงการอบต.บางพระรักษ์น้ำ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และเพิ่มความสวยงามเป็นที่พักผ่อน สำหรับนักท่องเที่ยวเพราะต้นทองอุไร จะออกดอกสีเหลืองสวยงามทั้งปี  ส่วนการปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ้วยสู่ทัองทะเลก็เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำและเป็นแหล่งการทำอาขีพประมงของชาวบางพระต่อไป ทั้งนี้ในการดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบโตได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระมาเป็นผู้ดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง

สมภพ มะลิลา ……………. ภาพ/ข่าว

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.