Connect with us

การเมือง

อบต.บางพระ จัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรฯ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 โดยมี นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และ นายเอกรัฐ  เกตุวัตถา กำนันตำบลบางพระ พร้อมกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมงาน

             เมื่อเร็วๆนี้ ที่  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 โดยมี นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และ นายเอกรัฐ  เกตุวัตถา กำนันตำบลบางพระ พร้อมกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมงาน

นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตร กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผน การผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่าย และการบริหารจัดการการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ

โดยการจัดงาน มีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต และการตลาด โดยมี การจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน  4  สถานี ประกอบด้วย  สถานีเรียนรู้ที่ 1 การผลิตและขยายแตนเบียนบราคอนเพื่อ ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  สถานีเรียนรู้ที่  2 การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  สถานีเรียนรู้ที่ 3 การผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก  เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

สถานีเรียนรู้ที่ 4  การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศเพื่อลดต้นทุนการผลิตและ สถานีถ่ายทอดความรู้รอง เป็นการนำเสนอองค์ความรู้และบริการการเกษตรอื่นๆ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีราชา และกิจกรรมเสริม เป็นการจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตร จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ

โต  บางแค ………… เรียบเรียง  / สมภพ  มะลิลา ( ป๊อป  บูรพานิวส์ ) ……..รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว3 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.