Connect with us

สังคมทั่วทิศ

อบจ.ชลบุรี สนับสนุน ภาครัฐจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของเยาวชนต้านยาเสพติด..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และขยายเครือข่าย ศอ.ปส.ย.จ.ชลบุรี จัด โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เยาวชนเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 สำนักงานปปส.ภาค 2 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

                วันนี้ (12 พ.ค. 65 )    ที่โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เยาวชนเครือข่าย ศอ.ปส.ย.ภ.2 สำนักงานปปส.ภาค 2 ร่วมกันจัด โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และขยายเครือข่าย ศอ.ปส.ย.จ.ชลบุรี โดยมี  นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย  นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 โดยการสนับสนุนจาก  นายวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ สำนักงาน ปปส.ภาค 2

นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และขยายเครือข่าย ศอ.ปส.ย.จ.ชลบุรี

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก สภานักเรียนโรงเรียนบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี – ระยอง เขต 18  สภานักเรียนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม , สภานักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  และ สภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ( คุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  จำนวนทั้งสิ้น 60 คน และมีการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายฝั่ง และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ณ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ศรีราชา จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้   สืบเนื่องจากในปัจจุบัน ทักษะความเป็นผู้นำ ถือมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อแกนนำเยาวชน ในระดับชุมชนจังหวัด และรวมไปถึงในระดับประเทศ  เราจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ในด้านภาวะความเป็นผู้นำของในกลุ่มเยาวชน และมีกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชน รู้จักการทำงานเป็นทีม ตลอดจนเกิดความสามัคคี พร้อมทั้งเยาวชนได้เรียนรู้รูปแบบการทำงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่ชุมชนของตน ให้มีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่อง

โต  บางแค ……… เรียบเรียง  /  พรพรรณ ยางทรัพย์ (กิ๊ฟ  ไม้ด่าง) ……… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.