Connect with us

การเมือง

“ส.ส.หนึ่ง”เปิดสัมมนา ป้องกันภัยทั้งทางธรรมชาติและทางทะเล

โครงการสัมมนาเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัยทางทะเล ณ ห้องแปซิฟิคฮอลล์ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส. ชลบุรี เขต 5 จังหวัดชลบุรี พรรคก้าวไกล และ ในฐานะ โฆษกคณะกรรมาธิการ เป็น ประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ และ สาธารณภัยทางทะเล

ที่ ห้องแปซิฟิคฮอลล์ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส. ชลบุรี เขต 5 จังหวัดชลบุรี พรรคก้าวไกล และ ในฐานะ โฆษกคณะกรรมาธิการ เป็น ประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ และ สาธารณภัยทางทะเล โดยมี นายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย

การสัมมนา เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัยทางทะเลในครั้งนี้ ซึ่งภัยทางทะเลของประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่มีลักษณะภูมิประเทศติดกับทะเล และมีเกาะจำนวนมาก จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ และเป็นหนึ่งในท่าเรือพาณิชย์ของประเทศ ซึ่งหากเกิดภัยทางทะเล ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สิน และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางน้ำของประชาชน และนักท่องเที่ยว

ซึ่ง คณะกรรมาธิการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัยทางทะเล จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยทางทะเล และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงจะดำเนินการได้สำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากภาคประชาชน ที่จะทำให้เกิดเครือข่ายในการทำงาน รวมทั้งสามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี ซึ่งการจัด

กิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านทั้งหลาย จะได้รับข้อมูลและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ โดยมี นายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี มาบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ และ สาธารณภัยทางทะเล ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ และอาสาสมัครกู้ชีพ และ กู้ภัย เข้ารวมในการสัมมนาครั้งนี้กว่า 400 คนด้วยกัน

โต บางแค …………… เรียบเรีบง / พงษ์ศักดิ์ พันจังหรีด (เอก ศรีราชา) …………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.