Connect with us

เศรษฐกิจ

สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสร่ ที่ชุมชนเก่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสรที่ชุมชนเก่า” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ครั้งที่ 1 จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ณ ชุมชนเก่าบ้านบางเสร่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

          ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสรที่ชุมชนเก่า” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ครั้งที่ 1 จัดโดย วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ณ ชุมชนเก่าบ้านบางเสร่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธี

นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

         นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวนมาก และมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มภาคตะวันออก และเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก

        กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดสรรงบประมาณ ให้จังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนและรองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก โดยได้มีการกำหนดการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดน้ำห้วยสุครีพ วิถีประมงบางพระ” บ้านตลาดล่าง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ที่ได้จัดงานเสร็จสิ้นไปแล้ว ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชายทะเลบางพระ เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา โครงการถนนสายวัฒนธรรม “สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสร่ที่ชุมชนเก่า”บ้านบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. -1 พ.ค.65  และโครงการถนนสายวัฒนธรรม “หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ”ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี

         และในวันนี้ เป็นการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม “สัมผัสไอทะเลวิถีบางเสร่ที่ชุมชนเก่า” บ้านบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันตกปลาเห็ดโคน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายและการสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการขายของในชุมชนท้องถิ่นบางเสร่ และอื่นๆ อีกมากมาย

         ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวชายทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงชุมชน เป็นพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การจัดงานถนนสายวัฒนธรรม จึงทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้มีความพร้อม

ในการรองรับ และดึงดูดความสนใจ ในการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยใช้พื้นที่ตำบลบางเสร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรบุคคล และทุนทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน นำมาประสานให้เกิดความรัก ความสามัคคี รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ และต่างพื้นที่ ได้มาสัมผัสเสน่ห์ อีกมุมหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยมิติทางวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โต บางแค ……….. เรียบเรียง / ปริญญา เทศสวัสดิ์ ………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น6 วัน ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น6 วัน ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น1 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว1 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.