Connect with us

เศรษฐกิจ

สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสร่ ที่ชุมชนเก่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสรที่ชุมชนเก่า” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ครั้งที่ 1 จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ณ ชุมชนเก่าบ้านบางเสร่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

          ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสรที่ชุมชนเก่า” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ครั้งที่ 1 จัดโดย วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ณ ชุมชนเก่าบ้านบางเสร่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธี

นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

         นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวนมาก และมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มภาคตะวันออก และเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก

        กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดสรรงบประมาณ ให้จังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนและรองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก โดยได้มีการกำหนดการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดน้ำห้วยสุครีพ วิถีประมงบางพระ” บ้านตลาดล่าง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ที่ได้จัดงานเสร็จสิ้นไปแล้ว ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชายทะเลบางพระ เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา โครงการถนนสายวัฒนธรรม “สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสร่ที่ชุมชนเก่า”บ้านบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. -1 พ.ค.65  และโครงการถนนสายวัฒนธรรม “หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ”ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี

         และในวันนี้ เป็นการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม “สัมผัสไอทะเลวิถีบางเสร่ที่ชุมชนเก่า” บ้านบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันตกปลาเห็ดโคน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายและการสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการขายของในชุมชนท้องถิ่นบางเสร่ และอื่นๆ อีกมากมาย

         ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวชายทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงชุมชน เป็นพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การจัดงานถนนสายวัฒนธรรม จึงทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้มีความพร้อม

ในการรองรับ และดึงดูดความสนใจ ในการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยใช้พื้นที่ตำบลบางเสร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรบุคคล และทุนทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน นำมาประสานให้เกิดความรัก ความสามัคคี รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ และต่างพื้นที่ ได้มาสัมผัสเสน่ห์ อีกมุมหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยมิติทางวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โต บางแค ……….. เรียบเรียง / ปริญญา เทศสวัสดิ์ ………… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.