Connect with us

การเมือง

สองรัฐมนตรีไฟแรง “จุติ”ควงแขน”สุชาติ” เยี่ยมชมโครงการบ้านเอื้ออาทรฯ ศรีราชา

2 รัฐมนตรี คนละกระทรวงเยี่ยมชม โครงการบ้านเอื้ออาทร 9 กิโล หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชม โครงการบ้านเอื้ออาทร 9 กิโล หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ..

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กระทรวง พม. บูรณาการร่วมกระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน หารือแนวทางขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการลดรายจ่ายภาคครัวเรือนและบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจฐานราก


วันนี้ ( 24 ส.ค. ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โครงการบ้านเอื้ออาทร 9 กิโล หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนมีรายได้ลดลง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงร่วมกับกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม ในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) และพื้นที่เขตอุตสาหกรรมได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการลดรายจ่ายภาคครัวเรือนและบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจฐานราก


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน กระทรวงแรงงานที่มีภารกิจในการดูแลสวัสดิการของประชาชนผู้ใช้แรงงาน จึงประสานไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอความร่วมมือให้จัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ใช้แรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวบรวมข้อมูลและรายงานผลของผู้ใช้แรงงานที่เข้าร่วมโครงการของการเคหะแห่งชาติในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวต่อยอดความร่วมมือเรื่องที่อยู่อาศัยในพื้นที่อื่นของการเคหะแห่งชาติต่อไป

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีภารกิจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้วกว่า 7 แสนหน่วย เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ (รมวพม.) ได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเพื่อจัดหาที่พักอาศัยบ้านราคาถูกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) และพื้นที่เขตอุตสาหกรรมได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่ 1. เช่าเริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน 2. เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ในปีแรก และ 3. Shock Price ราคาขายเริ่มต้น 3.9 แสนบาท

สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม จำนวน 11 โครงการ รวม 686 หน่วย โครงการที่อยู่อาศัยพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสระบุรี จำนวน 11 โครงการ 330 หน่วย

ทั้งนี้ในตอนท้ายได้มีการมอบกุญแจให้กับตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการบ้านเช่าราคาพิเศษในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดชลบุรี (ศรีราชา) ซึ่งจัดสร้างเป็นอาคารชุด 3 ชั้น จำนวน 122 หน่วย ตั้งอยู่ถนนเก้ากิโล ซอย 31 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ้านราคาถูกของการเคหะแห่งชาติ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 หรือสำนักงานของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ

โต บางแค ……… เรียบเรียง / สุรศักดิ์ ศรีนันทวงศ์ ……….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น6 วัน ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น6 วัน ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น1 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว1 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.