Connect with us

สังคมทั่วทิศ

สว.บุกเกาะสีชัง ชลบุรี พบประชาชน

ชลบุรี – ที่ เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายชาญวิทย์  ผลชีวิน นางวิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย นายจรินทร์  จักกะพาก และ รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ กรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับ คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เกี่ยวกับการจัดเตรียม โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และโครงการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมและดูสถานการณ์จัดโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชาวเกาะสีชัง ที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ COVID-19 โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด และข้าวสาร จำนวน 100 ชุด มอบให้แก่ประชาชนเกาะสีชัง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

โจ ลำน้ำปิง / ชัยชนะ ม่วงเข้ม ………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.