Connect with us

การเมือง

สภานครแหลมฉบัง พร้อมใจอนุมัติเงิน 110 ล้าน จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อพี่น้องชาวแหลมฉบัง

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

             เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวันชัย พุ่มเมือง ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธาน เปิดการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายกฯจินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง น.ส.น้ำทิพย์ สิงห์ตาก้อง ปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

              ทั้งนี้ในที่ประชุมสภา เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้มีการเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) จำนวนเงินทั้งสิ้น 110,000,000 บาท เพื่อเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ที่กำลังกลับมาแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในรอบใหม่นี้อีกครั้ง

              นายกฯจินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า ทางเทศบาลนครแหลมฉบังตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันโรคติดต่อข้างต้น ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแหลมฉบังมีจำนวนทั้งสิ้น 89,457 คน ทั้งนี้ตามที่ได้ศึกษาข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสดังกล้าว ต้องฉีดวัคซีนจำนวน 2 เข็มต่อคน คาดว่าใช้งบประมาณในการจัดหาวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นประมาณ 110,000,000 บาท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ไม่ซ้ำซ้อนกับรัฐบาล

เพื่อให้บริการและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ให้ได้รับการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่จำเป็น ซึ่งในปัจจุบันนี้งบประมาณด้านสาธารณสุขของเทศบาลฯ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ จึงเห็นควรขออนุมัติสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง พิจารณาอนุมัติใช้เงินสะสม ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังทุกคน ได้ลงมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมดังกล่าว

                                    โต  บางแค ……… เรียบเรียง  /  ชำนาญ  ใจเอื้อ (โก๊ะ  เก้าชีวิต) ……… รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว2 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.