Connect with us

ข่าวเด่น

สถานการณ์น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำเขต EEC เต็มเกือบทุกอ่าง มั่นใจมีน้ำใช้พอเพียงทุกภาคส่วน

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9  เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำ 3 จังหวัด EEC ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง มีปริมาณน้ำเต็มทุกอ่างเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่จดสถิติมา มั่นใจมีน้ำใช้เพียงพอทุกภาคส่วน ทั้งอุปโภคบริโภค  รักษาระบบนิเวศ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม จนจบปี 2565 รวมถึงสำรองไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ กรณีต้นฤดูฝน ปี 2565 หาก เกิดฝนทิ้งช่วง

เมื่อเร็วๆนี้ นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วย นายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี และ นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ร่วมกันเปิดเผย ถึงสถานการณ์ในการบริหารจัดการน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ใน 3 จังหวัดพื้นที่ EEC ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง พบว่ามีปริมาณน้ำดิบเต็มเกือบทุกอ่างในพื้นที่ 3 จังหวัด มั่นใจว่าจะจัดการบริหารน้ำดิบได้อย่างดี ซึ่งปี 2564 ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ก็จะทำให้สามารถจัดสรรน้ำต้นทุนให้ทุกกิจกรรมได้อย่างเพียงพอ ทั้งด้านอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม จบสิ้นฤดูแล้วปี 2564/2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อีกทั้งมีน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้เตรียมแปลงเพาะปลูกช่วงต้นฤดูฝน ปี 2565 รวมถึงสำรองไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ กรณีต้นฤดูฝน ปี 2565 เกิดฝนทิ้งช่วง โดยที่อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรีขณะนี้ปริมาณน้ำดิบเต็มจนล้นสปริงเวย์แล้ว

นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 เปิดเผยว่า สำหรับอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี เป็น 1 ในศูนย์กลางการจ่ายน้ำในพื้นที่ EEC ซึ่งมีระบบเชื่อมโยงเป็นโครงข่าย ตั้งแต่ จ.จันทบุรี มีท่อผันน้ำจากคลองวังโตนดมาลงอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง สามารถสูบผันน้ำได้ 70 ล้าน ลบ.ม./ปี แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถสูบผันได้เนื่องจากมติ ครม. ต้องสร้างอ่างในลุ่มน้ำคลองวังโตนดให้ครบ 4 อ่างฯ ปัจจุบัน สร้างเสร็จ 1 อ่างฯ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 อ่างฯ อ่างเก็บน้ำประแสร์ เป็น อ่างแห่งหนึ่งในศูนย์กลางจ่ายน้ำมีท่อผันน้ำมาลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง สามารถสูบผันน้ำได้สูงสุด 150 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เป็นศูนย์กลางในการจ่ายน้ำให้กับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใน จ.ระยอง เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ WHA เป็นต้น มีท่อสูบผันน้ำต่อไปยังอ่างเก็บน้ำหนองค้อ และผันต่อมายังอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี แห่งนี้ นอกจากนี้ยังส่งน้ำต่อไปยังนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอีกด้วย  การแบ่งกลุ่มของแหล่งน้ำและการจัดสรรน้ำในพื้นที่ EEC เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 อ่างเก็บน้ำบางพระ หนองค้อ และ 5 อ่างฯ พัทยา ใน จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำต้นทุนรวม 288 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นน้ำท่ารวมกับน้ำที่ผันมาจากแหล่งต่างๆ ความต้องการน้ำปีละ 250 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำต้นทุนในปัจจุบันยังเพียงพอในอนาคตมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นเป็น 368 ล้าน ลบ.ม. มีแผนก่อสร้างท่อผันน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ สามารถผันได้ปีละ 80 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งต้นทุน 368 ล้าน ลบ.ม. พอดีกับความต้องการน้ำ / กลุ่มที่ 2 อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ดอกกราย และคลองใหญ่ จ.ระยอง ปริมาณน้ำต้นทุนรวม 620 ล้าน ลบ.ม. ความต้องการน้ำปัจจุบัน 497 ล้าน ลบ.ม. ในอนาคตปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มเป็น 590 ล้าน ลบ.ม. ยังมีปริมาณน้ำต้อนทุนเพียงพอ / กลุ่มที่ 3 อ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางรับ – จ่ายน้ำ มีปริมาณน้ำต้นทุน 350 ล้าน ลบ.ม. ความต้องการ 307 ล้าน ลบ.ม. ในอนาคตความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 454 ล้าน ลบ.ม. มีแผนก่อสร้างระบบสูบกลับคลองสะพานเส้นที่ 2 และผันน้ำจากคลองวังโตนด จ.จันทบุรี ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มเป็น 470 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอกับความต้องการน้ำในอนาคต

 อ่างเก็บน้ำบางพระ ความจุ 117 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเฉลี่ย 45 ล้าน ลบ.ม./ปี นอกจากจะนำน้ำมาจาก จ.ระยอง แล้วยังมีท่อผันน้ำมาจากคลองพระองค์ไชยานุชิต จ.สมุทรปราการ เพื่อสูบผันน้ำส่วนเกินที่จะไหลทิ้งทะเลในช่วงฤดูฝน สามารถสูบผันน้ำได้สูงสุด 70 ล้าน ลบ.ม./ปี และท่อผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสูบผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกง ส่วนเกินในช่วงฤดูฝน ที่จะไหลทิ้งทะเลมาเก็บในอ่างฯ สามารถสูบผันน้ำได้สูงสุด 7 ล้าน ลบ.ม./เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งปีนี้อ่างเก็บน้ำบางพระ มีปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างตามธรรมชาติประมาณ 70 ล้าน ลบ.ม. สูบผันมาจากแม่น้ำบางปะกง 17 ล้าน ลบ.ม. และจากคลองพระองค์ไชยานุชิต 42 ล้าน ลบ.ม. จึงทำให้มีน้ำเต็มความจุอ่างครั้งแรก ตั้งแต่มีการเก็บสถิติข้อมูล สถานการณ์น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำเขต EEC เต็มเกือบทุกอ่าง มั่นใจมีน้ำใช้พอเพียงทุกภาคส่วน  สถานการณ์น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำ 3 จังหวัด EEC ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง มีปริมาณน้ำเต็มทุกอ่างเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่จดสถิติมา มั่นใจมีน้ำใช้เพียงพอทุกภาคส่วน ทั้งอุปโภคบริโภค  รักษาระบบนิเวศ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม จนจบปี 2565 รวมถึงสำรองไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ กรณีต้นฤดูฝน ปี 2565 เกิดฝนทิ้งช่วง

โต บางแค………… เรียบเรียง / สุรศักดิ์ ศรีนันทวงศ์ (หนึ่ง…… เยส) …….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว2 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.