Connect with us

ข่าวเด่น

สถานการณ์น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำเขต EEC เต็มเกือบทุกอ่าง มั่นใจมีน้ำใช้พอเพียงทุกภาคส่วน

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9  เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำ 3 จังหวัด EEC ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง มีปริมาณน้ำเต็มทุกอ่างเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่จดสถิติมา มั่นใจมีน้ำใช้เพียงพอทุกภาคส่วน ทั้งอุปโภคบริโภค  รักษาระบบนิเวศ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม จนจบปี 2565 รวมถึงสำรองไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ กรณีต้นฤดูฝน ปี 2565 หาก เกิดฝนทิ้งช่วง

เมื่อเร็วๆนี้ นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วย นายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี และ นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ร่วมกันเปิดเผย ถึงสถานการณ์ในการบริหารจัดการน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ใน 3 จังหวัดพื้นที่ EEC ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง พบว่ามีปริมาณน้ำดิบเต็มเกือบทุกอ่างในพื้นที่ 3 จังหวัด มั่นใจว่าจะจัดการบริหารน้ำดิบได้อย่างดี ซึ่งปี 2564 ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ก็จะทำให้สามารถจัดสรรน้ำต้นทุนให้ทุกกิจกรรมได้อย่างเพียงพอ ทั้งด้านอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม จบสิ้นฤดูแล้วปี 2564/2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อีกทั้งมีน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้เตรียมแปลงเพาะปลูกช่วงต้นฤดูฝน ปี 2565 รวมถึงสำรองไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ กรณีต้นฤดูฝน ปี 2565 เกิดฝนทิ้งช่วง โดยที่อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรีขณะนี้ปริมาณน้ำดิบเต็มจนล้นสปริงเวย์แล้ว

นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 เปิดเผยว่า สำหรับอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี เป็น 1 ในศูนย์กลางการจ่ายน้ำในพื้นที่ EEC ซึ่งมีระบบเชื่อมโยงเป็นโครงข่าย ตั้งแต่ จ.จันทบุรี มีท่อผันน้ำจากคลองวังโตนดมาลงอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง สามารถสูบผันน้ำได้ 70 ล้าน ลบ.ม./ปี แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถสูบผันได้เนื่องจากมติ ครม. ต้องสร้างอ่างในลุ่มน้ำคลองวังโตนดให้ครบ 4 อ่างฯ ปัจจุบัน สร้างเสร็จ 1 อ่างฯ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 อ่างฯ อ่างเก็บน้ำประแสร์ เป็น อ่างแห่งหนึ่งในศูนย์กลางจ่ายน้ำมีท่อผันน้ำมาลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง สามารถสูบผันน้ำได้สูงสุด 150 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เป็นศูนย์กลางในการจ่ายน้ำให้กับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใน จ.ระยอง เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ WHA เป็นต้น มีท่อสูบผันน้ำต่อไปยังอ่างเก็บน้ำหนองค้อ และผันต่อมายังอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี แห่งนี้ นอกจากนี้ยังส่งน้ำต่อไปยังนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอีกด้วย  การแบ่งกลุ่มของแหล่งน้ำและการจัดสรรน้ำในพื้นที่ EEC เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 อ่างเก็บน้ำบางพระ หนองค้อ และ 5 อ่างฯ พัทยา ใน จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำต้นทุนรวม 288 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นน้ำท่ารวมกับน้ำที่ผันมาจากแหล่งต่างๆ ความต้องการน้ำปีละ 250 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำต้นทุนในปัจจุบันยังเพียงพอในอนาคตมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นเป็น 368 ล้าน ลบ.ม. มีแผนก่อสร้างท่อผันน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ สามารถผันได้ปีละ 80 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งต้นทุน 368 ล้าน ลบ.ม. พอดีกับความต้องการน้ำ / กลุ่มที่ 2 อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ดอกกราย และคลองใหญ่ จ.ระยอง ปริมาณน้ำต้นทุนรวม 620 ล้าน ลบ.ม. ความต้องการน้ำปัจจุบัน 497 ล้าน ลบ.ม. ในอนาคตปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มเป็น 590 ล้าน ลบ.ม. ยังมีปริมาณน้ำต้อนทุนเพียงพอ / กลุ่มที่ 3 อ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางรับ – จ่ายน้ำ มีปริมาณน้ำต้นทุน 350 ล้าน ลบ.ม. ความต้องการ 307 ล้าน ลบ.ม. ในอนาคตความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 454 ล้าน ลบ.ม. มีแผนก่อสร้างระบบสูบกลับคลองสะพานเส้นที่ 2 และผันน้ำจากคลองวังโตนด จ.จันทบุรี ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มเป็น 470 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอกับความต้องการน้ำในอนาคต

 อ่างเก็บน้ำบางพระ ความจุ 117 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเฉลี่ย 45 ล้าน ลบ.ม./ปี นอกจากจะนำน้ำมาจาก จ.ระยอง แล้วยังมีท่อผันน้ำมาจากคลองพระองค์ไชยานุชิต จ.สมุทรปราการ เพื่อสูบผันน้ำส่วนเกินที่จะไหลทิ้งทะเลในช่วงฤดูฝน สามารถสูบผันน้ำได้สูงสุด 70 ล้าน ลบ.ม./ปี และท่อผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสูบผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกง ส่วนเกินในช่วงฤดูฝน ที่จะไหลทิ้งทะเลมาเก็บในอ่างฯ สามารถสูบผันน้ำได้สูงสุด 7 ล้าน ลบ.ม./เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งปีนี้อ่างเก็บน้ำบางพระ มีปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างตามธรรมชาติประมาณ 70 ล้าน ลบ.ม. สูบผันมาจากแม่น้ำบางปะกง 17 ล้าน ลบ.ม. และจากคลองพระองค์ไชยานุชิต 42 ล้าน ลบ.ม. จึงทำให้มีน้ำเต็มความจุอ่างครั้งแรก ตั้งแต่มีการเก็บสถิติข้อมูล สถานการณ์น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำเขต EEC เต็มเกือบทุกอ่าง มั่นใจมีน้ำใช้พอเพียงทุกภาคส่วน  สถานการณ์น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำ 3 จังหวัด EEC ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง มีปริมาณน้ำเต็มทุกอ่างเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่จดสถิติมา มั่นใจมีน้ำใช้เพียงพอทุกภาคส่วน ทั้งอุปโภคบริโภค  รักษาระบบนิเวศ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม จนจบปี 2565 รวมถึงสำรองไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ กรณีต้นฤดูฝน ปี 2565 เกิดฝนทิ้งช่วง

โต บางแค………… เรียบเรียง / สุรศักดิ์ ศรีนันทวงศ์ (หนึ่ง…… เยส) …….. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.