Connect with us

การเมือง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วางมาตรการเข้ม ตรวจ ATK นักศึกษาทุกคน ในโอกาสเปิดภาคเรียนวันแรก..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นางสาวกรวรรณ  เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษา ศรีราชา ในช่วงเปิดเทอมวันแรก ก่อนเรียนในแบบปกติเต็มรูปแบบ โดยทางวิทยาลัยได้มีการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนทุกคน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19  ซึ่งในวันนี้ นักเรียนที่ผ่านการตรวจจะเข้ารายงานตัวพบครูที่ปรึกษาของแต่ละห้อง เพื่อทำความเข้าใจ ในระบบการเรียนการสอนเต็มรูปแบบในวิถีนิวนอร์มอล ที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

     ที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา นางสาวกรวรรณ  เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษา ศรีราชา ในช่วงเปิดเทอมวันแรก ก่อนเรียนในแบบปกติเต็มรูปแบบ โดยทางวิทยาลัยได้มีการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนทุกคน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19  ซึ่งในวันนี้นักเรียนที่ผ่านการตรวจจะเข้ารายงานตัวพบครูที่ปรึกษาของแต่ละห้อง เพื่อทำความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนเต็มรูปแบบในวิถีนิวนอร์มอล ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาเปิดเทอม จะมีการสุ่มตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ร้อยละ 10 และตรวจให้กับบุคคลากรทางการศึกษาทุกคน ในทุกสัปดาห์ และยังคงมาตรการเข้มทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

โต บางแค ……….. เรียบเรียง / สมภพ มะลิลา ……….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.