Connect with us

ข่าวเด่น

ร.ร.วัดบ้านนา จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าค่ายปฏิบัติธรรม นำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายกฯจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าค่ายปฏิบัติธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง โดยมี นายอัครเดช แสงอ่อน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และ นางนาถลดา ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ให้การต้อนรับ..

            ที่ บริเวณลานธรรมนำทางสู่ความดี โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายกฯจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าค่ายปฏิบัติธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง พร้อมด้วย นายอัครเดช แสงอ่อน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าค่ายปฏิบัติธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง และ นางนาถลดา ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ โดยนิมนต์ พระอาจารย์จากวัดสาขาวัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และ วัดสาขา จำนวน 15 รูป รวมถึง พระครูสาธิตวีรญาณ เจ้าอาวาสวัดบ้านนา เพื่อจัดค่ายปฏิบัติธรรมในครั้งนี้

            ทั้งนี้เนื่องด้วย โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2558 มีนโยบายการบริหารและพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยพัฒนาครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้ดำเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดบ้านนา โดยมีเป้าหมายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งได้นำหลักสูตรของศูนย์อบรมวิปัสสนาธุระวัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) และแนวนโยบายการพัฒนากิจกรรมวิถีพุทธของโรงเรียนวัดบ้านนา มาดำเนินการจัดอบรมค่ายปฏิบัติธรรม โดยออกเป็น 3 ฐาน คือ ฐานศีล, ฐานสมาธิ, ฐานปัญญา

โต  บางแค …………. เรียบเรียง / ยืนยงค์ ยินดีทรง ( โจ  ลำน้ำปิง )………..รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.