Connect with us

สังคมทั่วทิศ

รางวัลบุคคลต้นแบบ @ รางวัลกินรีทอง มหาชน

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายอนุพัฒน์ เพชรอำไพ สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ม.ศรีปทุม ชลบุรี

นายอนุพัฒน์ เพชรอำไพ สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ม.ศรีปทุม ชลบุรี เข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบ ครั้งที่ 1 สาขา บุคคลต้นแบบ ผู้ส่งเสริมเยาวชนด้านวัฒนธรรมดีเด่น เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 จัดโดย องค์กรสภาสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย(เครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานเป็นประจักษ์แก่สาธารณชนให้รับรู้ถึงความมุ่งมั่น ในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป วันอังคาร ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ

นายอนุพัฒน์ เพชรอำไพ สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ม.ศรีปทุม ชลบุรี เข้ารับรางวัลกินรีทอง มหาชนครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 สาขาผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชน จัดโดย องค์กรส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร #องค์กรส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย #รางวัลกินรีทอง #กินรีทองมหาชน #กินรีทอง #สยามคเณศวร #ตรีคเณชาบารมี

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.