Connect with us

ข่าวเด่น

รองผู้ว่าชลฯ ให้แนวทางแก้ไขน้ำท่วม เชื่อสามารถระบายน้ำ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รุดตรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบายในเขตอำเภอศรีราชา พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยได้ข้อสรุปการแก้ไข ให้ปัญหาในจุดหมู่บ้านอัมพรเพลส หมู่บ้านเดอะพลัส และ นิคม อุตสาหกรรมปิ่นทองได้แล้ว เชื่อปัญหาน้ำท่วมจะหมดไป

วันนี้ (พ.20 มี.ค.67) เวลา 15.00 น. นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมกับ นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบาย ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา ที่บริเวณโค้งหนองน้ำดำ ม.5 ตำบลสุรศักดิ์ และmuj นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 ที่เกิดเหตุ น้ำท่วมขัง เพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้น และระยะยาว โดยมี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงที่ 12 เจ้าหน้าที่จากการทางพิเศษ มอเตอร์เวย์ นายอาคมเจตน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ โดยจุดที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษได้แก่ จุดน้ำท่วมโค้งหนองน้ำดำ หมู่บ้านอำพรเพลส หมู่บ้านเดอะพลัส หมู่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีปัญหามาอย่างยาวนาน ซึ่งทาง นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หลังทราบข้อมูลได้ชี้แนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้หมดปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนต่อไป


โดยผลสรุปของการลงพื้นที่ในครั้ง นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สรุปว่า ในส่วนของโครงการหมู่บ้านอัมพรเพลส หมู่บ้านเดอะพลัส หมู่ 5 ตำบลสุรศักดิ์นั้น เบื้องต้นทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้ออกแบบการแก้ปัญหา และอนุมัติงบประมาณผ่านสภาไว้แล้ว โดยทางหมู่บ้านได้อนุมัติพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านเดอะพลัสให้กับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อไปดำเนินการจัดทำโครงการท่อลอดระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำจากคลองข้างหมู่บ้านอัมพรเพลสให้ลงมาสู่คลองข้างหมู่บ้านเดอะพลัส เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการระบายน้ำให้ดีที่สุด รวมทั้งการลอกคลองให้มีระดับที่ลึกมากขึ้น ซึ่งเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์สามารถดำเนินการได้ทันที แต่ในเรื่องการลงนามในสัญญาให้หยุดไว้เพื่อรอกระบวนการส่งมอบที่ดินของหมู่บ้านให้กับเทศบาลฯเสร็จสิ้นเสียก่อน และยังต้องรอแบบแปลนแผนผัง จำนวนเนื้อที่ที่โครงการจะยกให้เทศบาลฯ และรายงานการประชุมของลูกบ้านตามกฎหมายที่ดินก่อน ซึ่งจะทำให้ระบบการระบายของหมู่บ้านดีขึ้นตามลำดับ

และจุดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่เกิดน้ำท่วมอย่างหนัก จนไม่สามารถใช้อุโมงค์ทางลอดภายใน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 เพื่อสัญจรไปมาได้เหมือนเดิม และหากไม่มีการแก้ไข ก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งทาง นายสุริยะ ศิริจันโทภาส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาที่ดิน บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และคณะ ได้ออกมาให้การต้อนรับ นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงที่ 12 เจ้าหน้าที่จากการทางพิเศษ มอเตอร์เวย์ พร้อมกับรับฟังการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามลำดับขั้นตอนต่างๆ ซึ่งทาง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุง ตามที่ทาง นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ชี้แนะต่อไป

นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า หลังจากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่มาให้แนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ต่าง ๆ ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนั้น ได้ข้อสรุปการแก้ไขว่า ในส่วนของหมู่บ้านอัมพรเพลสและหมู่บ้านเดอะพลัสนั้น ทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จะขุดท่อลอดขนาดใหญ่เพื่อจะระบายน้ำออกมาจากหมู่บ้านอัมพรเพลส เพื่อที่จะมาเข้าลำลางสาธารณะ แล้วไปเชื่อมต่อกับท่อลอดใต้ถนนสายศรีราชา-สวนเสือ หน้าหมู่บ้าน ทางกรมทางหลวงจะทำการขยายท่อออกเพื่อให้น้ำได้ไหลสะดวกเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปลายน้ำที่มีการรุกล้ำลำรางสาธารณะก็จะมีการรื้อถอนที่รุกล้ำออกไป ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 เชื่อมไปยังด่านเก็บเงินหนองขาม ให้ระบายไปฝั่งห้วยเฝ้า ตอนนี้ทางมอเตอร์เวย์ จะขยายท่อลอดมอเตอร์เวย์จาก 2 เซลล์ เป็น 3 เซลล์ แล้วระบายน้ำออกไป ส่วนกรมทางหลวงจะขยายทางให้ใหญ่ขึ้น เพื่อระบายไปอยู่ในจุดที่สอง และส่วนที่สามได้มีการสำรวจพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ก็จะมีแนวทางเชื่อมต่อกับลำรางสาธารณะ ทางอำเภอศรีราชาก็จะทำเป็นท่อลอด ทำท่อขยายข้าง หรือจำเป็นพื้นที่แก้มลิงตรงนั้น เพื่อรองรับน้ำจากนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้สามจุด ซึ่งจะทำให้การระบายน้ำในพื้นที่นี้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

โต บางแค ……………. เรียบเรียง / สถิตย์พงษ์ สุระสา – สุรศักดิ์ ศรีนันทวงศ์ ………. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.