Connect with us

ข่าวเด่น

รองผู้ว่าชลฯ เป็นประธาน เปิดโครงการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

ที่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ โครงการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก ร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมี ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมาก

วันที่ 19 ก.ค. 2566 ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการพีรพัฒน รัฐสมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ โครงการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก ร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมี ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีกันอย่างคึกคัก


โครงการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก ร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษพระมหาไถ่และ โรงเรียนเด็ก พิเศษคุณพ่อเรย์ จังหวัด ชลบุรี เพื่อประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาดูงานกับทั้งยังเป็นแหล่งทำรายได้ที่ยั่งยืนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ พระมหาไถ่และโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ,เพื่อเป็นทุนการศึกษา พัฒนาศักยภาพนักเรียนทั้งประถมและอาชีพ กว่า 150 คน ให้ทุกคนกินอิ่มนอนอุ่น จนมีงานทำ ช่วยเหลือตัวองและ ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน


ทั้งนี้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จึงใครขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพงาน เทศน์มหาชาติ เพื่อการศึกษา ตามกำลังศรัทธา ทั้งนี้สามารถร่วมบริจาคได้ที่ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ชลบุรี หรือบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 591-6-00135-5

นายจารุ สุขศรี ( โอ๋ เจ็ดสี ) และทีมงาน ………. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.