Connect with us

ข่าวเด่น

รองผู้ว่าชลฯ จัดพิธีบวงสรวงเครื่องสูง และเครื่องประกอบเกียรติยศ ประกอบศพ ที่ได้รับพระราชทาน..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นางสาวฐิติลักษณ์ คําพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือฉวีวรรณ กรุ๊ป ร่วมกันเป็น ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบวงสรวงเครื่องสูง และเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ ได้รับพระราชทาน ณ วัดอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ที่อ่างวัดอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คําพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือฉวีวรรณ กรุ๊ป ร่วมกันเป็น ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบวงสรวงเครื่องสูง และเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ ได้รับพระราชทาน โดยร่วมกันจุดธูปเทียนบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปักธูปบูชา เครื่องบวงสรวง พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงบอกกล่าวและบูชาเทพยดา อัญเชิญเทวดา และอ่านโองการเครื่องบวงสรวงสังเวย จากนั้นประธานในพิธีร่วมโปรยข้าวตอก ดอกไม้ หน้าเครื่องบวงสรวง

โดยมี นางอัจฉราบัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผู้นำท้องถิ่นและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายภารกิจ พิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวัง ในการปฏิบัติพิธีพระราช ทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานเพลิงศพ พระราชทานดินฝังศพ พระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และสนับสนุนงานของสำนักพระราชวัง รวมถึงประสานขอพระราชทานเพลิง โดยจัดเก็บรักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานไว้ ณ อาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ณ. วัดอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โต บางแค ………. เรียบเรียง / จารุ  สุขศรี (โอ๋ เจ็ดสี) ……….. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.