Connect with us

สังคมทั่วทิศ

รพ.สมเด็จฯ ซ้อมอมแผนอัคคีภัยในอาคารสูง เพื่อเตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุการณ์จริง..

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซ้อมแผนอัคคีภัยในอาคารสูงตั้งแต่วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มีความรู้ในการเตรียมพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์จริง เพื่อลดความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ

วันนี้ (7 ก.ค. 65) เมื่อเวลา 14.00 น. นายชยันต์ แสนสุดใจ ผู้จัดการศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง ในครั้งนี้ ซึ่งโรงพยาบาลจัดซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง ให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน แพทย์ และพยาบาลได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหากเกิดอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วย และผู้ที่มาใช้บริการ

นายชยันต์ แสนสุดใจ ผู้จัดการศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

โดยกำหนดให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในชั้นที่ 18 ของอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่แพทย์ และพยาบาลจะต้องลำเลียงผู้ป่วยที่สามารถเดินได้เดินลงบันได้หนีไฟ ส่วนผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ เจ้าหน้าบรรเทาสาธารณภัยเข้าให้การช่วยเหลือ ก่อนที่จะไปรวมตัวกันยังจุดรวมพลปลอดภัยที่กำหนดไว้

เนื่องจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีอาคารบริการและรักษาผู้ป่วยใหม่ ซึ่งเป็นอาคารสูง 26 ชั้น ซึ่งอาคารนี้ได้ถูกกำหนดให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัย การแจ้งเหตุ และอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็ตาม แต่ถ้ามีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามหอผู้ป่วยใหม่ ไม่มีการซักซ้อมด้านการระงับอัคคีภัย และการช่วยเหลือตนเอง และผู้ประสบอัคคีภัยที่ถูกต้องแล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัยได้มากขึ้น ต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลได้ จึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ และฝึกซ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนได้ปฏิบัติแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ได้อย่างถูกต้อง

โต  บางแค………… เรียบเรียง / เกรียงไกร สิงหไพศาล – สมจิตร น้อมล้อม……….รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.