Connect with us

ข่าวเด่น

รพ.สมเด็จฯมอบทุนหลวงปู่เอี้ยน วิโนทโก เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ฯ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนหลวงปู่เอี้ยน วิโนทโก เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2563

            วันนี้ (30 ก.ย. 253)   ที่ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารเกษตร สนิทวงศ์  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย    รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนหลวงปู่เอี้ยน วิโนทโก เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2563  โดยมี นายแพทย์ณัฐวัฒน์ วิโรจนวัธน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านกิจการนิสิต ประธานคณะกรรมการกองทุนหลวงปู่เอี้ยน วิโนทโก เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ กล่าวรายงาน  โดยมีแพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ เข้าร่วมงานวันนี้

โดย กองทุนหลวงปู่เอี้ยน วิโนทโก เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2556   ด้วยจิตเมตตาศรัทธาของหลวงปู่ วิโนทโก และจิตศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์ อาจารย์แพทย์  และบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนให้นิสิตแพทย์มีโอกาสเล่าเรียนอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ  ของตนเอง จนสำเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานการรักษาพยาบาล ก่อเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ของมวลมนุษย์โดยรวม ซึ่งปัจจุบัน กองทุนฯมียอดเงินบริจาคเหลืออยู่จำนวน 632,377 บาท   ซึ่งทางคณะกรรมการกองทุนฯ  จึงได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตแพทย์เพื่อรับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 7 ทุน รวมทั้งสิ้น 140,000 บาท 

             สำหรับ กองทุนหลวงปู่เอี้ยน วิโนทโก เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์  นั้น ยังมีการเปิดรับบริจาคด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด  เพื่อนำทุนที่ได้มาไปดำเนินการพิจารณาและมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตแพทย์ ในปีการศึกษาต่อๆไป อย่างต่อเนื่อง

โต บางแค…………. เรียบเรียง / ชำนาญ สวนศรี ………………. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.