Connect with us

ข่าวเด่น

รพ.สมิติเวช ศรีราชา จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

โรงพยาบาล สมิติเวชศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพความพร้อมในการระงับอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ผู้เข้ารับมาบริการได้มั่นใจมากยิ่งขึ้น ภายใต้คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

วันนี้ (23 พ.ย.63) ที่  โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทันตแพทย์สุพจน์ กุญชรมณี รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพความพร้อมในการระงับอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ผู้เข้ารับมาบริการได้มั่นใจมากยิ่งขึ้น ภายใต้คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล โดยมีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณ ชั้น 8 อาคาร A และได้มีการควบคุมเพลิงที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามลำดับขั้นตอน

เจ้าหน้าที่ที่พบเห็นเหตุการณ์ได้ปฏิบัติตามแผนการระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล และตามแผนระงับอัคคีภัยของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกับจุดเกิดเหตุ และอพยพคนไข้และพนักงานทางบันไดหนีไฟรวมถึงได้ประสานขอรถดับเพลิงและรถกระเช้ามาช่วยเหลือ อพยพผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ติดบนอาคารลงทางรถกระเช้า เพื่อมารวมกัน ณ จุดรวมพล

โดยทำการตรวจสอบและคัดแยกระดับความรุนแรงของความเจ็บป่วยของผู้ป่วยอย่างชัดเจนด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเบื้องต้นอย่างดีที่สุด และนำส่งผู้ป่วยหนักไปยังพื้นที่หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและได้รับความปลอดภัยสูงสุด โดยทุกจุดที่เกี่ยวข้องสามารถทำการซ้อมแผนและปฏิบัติตามแผนได้อย่างเต็มที่และจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการซ้อมแผน

ทันตแพทย์สุพจน์ กุญชรมณี รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี (คนขวา)

ทั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นทุกเวลา โดยการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ในการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา 

   การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติ การป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกวิธี รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เน้นย้ำและถือปฏิบัติ ภายใต้ข้อกำหนดตาม พระราชบัญญัติ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542, กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง และเป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

โต บาางแค………….. เรียบเรียง / เกรียงไกร – สมจิตร สิงหไพศาล ……….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว3 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น3 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.