Connect with us

สังคมทั่วทิศ

รพ.พญาไท ศรีราชา ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (นอกเวลาทำการ) ประจำปี 2563

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำเจ้าหน้าที่และพนักงาน ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โดยการฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการ และบุคลากร โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

วันที่30 ต.ค.63 ที่ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โดยการฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการ และบุคลากร โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้พนักงาน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าระงับเหตุ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้น

นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่หอผู้ป่วย ward 7 อาคาร A ชั้น 7 (ward คุณแม่หลังหลอด) เนื่องจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงลุกลาม ยากแก่การควบคุม จึงยกระดับใช้แผนอพยพหนีไฟร่วมกับทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา และ สภ.ศรีราชา โดยโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เชื่อมั่นว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงสุด

โต บางแค ………. เรียบเรียง / พงษ์ศักดิ์ พันจังหรีด ………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.